Алла Загородня, кандидат педагогічних наук,доцент, професор кафедри професійної освіти та управління навчальним закладом, Міжрегіональна Академія Управління персоналом, вул. Фрометівська, 2, 03039 м. Київ, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.2.2630


ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ НАВЧАННЯ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ ТА РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА

У статті розглянуто основні підходи до моделювання професійної підготовки фахівців економічної галузі у вищих навчальних закладах України та Польщі. Представлено інформацію щодо властивостей соціально-економічних освітніх систем. Окреслено значимість умов процесу моделювання освітніх систем. Виявлено особливості моделі фахівця згідно з Болонським процесом та документами ЮНЕСКО. Визначено основні ознаки моделі професійної підготовки, запропоновані польськими вченими. Розкрито значення підходів наведених українськими дослідниками у підготовці фахівців економічної галузі.

Ключові слова:  модель;  моделювання;  Польща;  професійна підготовка;  Україна;  фахівці економічної галузі.

Література

 1. Бартєнєва І. Педагогіка вищої школи: навч. посібник / І. Бартєнєва,
  І. Богданова, І. Бужина та ін. – Одеса: ПДПУ імені К.Д. Ушинського. – 2002. – 344 с.
 2. Вітлінський В. Моделювання економіки: навч. посібник / В. Вітлінський. – К.: КНЕУ, 2003. – 408 с.
 3. Загородня А. Аналіз проблем моделей та моделювання професійної підготовки фахівців економічної галузі у вищих навчальних закладах України [Електронний ресурс] / А. Загородня // Innovative Solutions in Modern Science,
  № 8 (8), 2016. – Режим доступу: file:///C:/Users/448A~1/AppData/Local/Temp/993-3992-1-PB.pdf
 4. Ковальчук Г. Активізація навчання в економічній освіті: навч. посібник /
  Г. Ковальчук. – 2-ге вид., доп. – К.: КНЕУ, 2003. – 298 с.
 5. Мачинська Н. Модель педагогічної світи магістрантів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю в контексті акмеологічного підходу /
  Н. Мачинська // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету (Серія: Педагогіка), 2014. – № 1 (12). – С. 53-58.
 6. Міхеєнко О. В. Модель професійної підготовки майбутніх фахівців зі здоров’я людини до застосування здоров’язміцнювальних технологій / О. Міхеєнко, В. Котелевський // Педагогіка і психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, 2014. – № 9. – С.41-46.
 7. Пчелінцева І. Освітній кредит / І. Пчелінцева // Вища школа. – 2005. – № 2. – С. 95-100.
 8. ЮНЕСКО Деятельность в области образования во всем мире [Электронний ресурс]. – Режим доступа: http://www.unesco.org.
 9.  Daszkiewicz M. Kształcenie ustawiczne – szansa czy konieczność (implikacje marketingowe dla uczelni ekonomicznych) / M. Daszkiewicz, S. Wrona // Marketing i Rynek. – 2014. – № 8. – S. 223-228, DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/1-21.
 10.  Salata E. Praktyczne ksztalcenie nauczycieli edukacji techniczno-informatycznej / E. Salata // Ksztalcenie zawodowe w kontekscie europejskic ram kwalifikacji: Monografia: 2008. – S. 208-214.

Повний текст: PDF (укр.)