Ніна Батечко, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач науково-дослідної лабораторії освітології, Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Тимошенка 13-б, 04212 м. Київ, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.2.1725


ТЕНДЕНЦІЇ НАВЧАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ 

У статті розглянуто основні тенденції навчання викладачів вищої школи у Великій Британії: вплив на них сучасних трансформаційних процесів у Європі, зміну у парадигмі їх підготовки та акредитації. Обґрунтовано особливості підготовки та підвищення кваліфікації викладачів британської вищої школи. Визначено можливі напрями впровадження британського досвіду навчання викладачів вищих навчальних закладів у вищій школі України.

Ключові слова:  викладач вищої школи;  професійна підготовка;  тенденції.

Література

 1. Бельмаз Я. М. Підвищення інтересу до підготовки викладачів ВНЗ у Великій Британії та США у 90-х роках ХХ століття [Електронний ресурс] /
  Я. М. Бельмаз // Народна освіта. Електронне наукове фахове видання. – 2009. – № 1. – Режим доступу: http//nbuv.gov.ua/t-journals / NarJsv/2009-1/09 bymrds.htm.
 2. Бельмаз Я. М. Соціально-історична обумовленість підвищення інтересу до професійного розвитку викладачів вищої школи у Великій Британії та США у 90-х роках ХХ – початку ХХ століття / Я. М. Бельмаз // Вісник Луганського Національного університету імені Тараса Шевченка. – 2011. – № 20 (231). – Ч. ІІІ. – С. 207-215.
 3. Бельмаз Я. Підвищення професійного рівня викладачів вищої школи: дисциплінарний підхід / Я. Бельмаз // Гуманізація навчально-виховного процесу. – Вип. 1. – Словянськ. – 2010. – С. 108-115.
 4. Воронка Г. Зарахування до закладів вищої освіти у Канаді та Великій Британії / Галина Воронка // Вища школа. – 2006. – № 5-6. – С. 78-83.
 5. Дружилов С. А. Двухуровневая система высшего образования: западные традиции и российская реальность / С. А. Дружилов // Педагогика. – 2010. – № 6. – С. 51-58.
 6. Еволюція педагогічної освіти в Україні на етапі націєтворення: Монографія / А. В. Сущенко, Т. І. Сущенко, О. О. Фунтікова та ін., за заг. ред.
  О. О. Фунтікової. – Запоріжжя: КПУ, 2008. – 392 с.
 7. Едвардс К. Нові підходи до наймання персоналу у вищій освіті / Кеннет Едвардс // Вища школа. – 2007. – № 2. – С. 46-50.
 8. Мачинська Н. І. Педагогічна освіта майбутніх магістрів у Німеччині та Великобританії / Н. І. Мачинська // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2012. – Вип. 1-2. – С. 123-127.
 9. Олдридж Р. Предмет, практика и политика. Личный взгляд на значение истории педагогики: в свете подготовки учителей в Англии / Р. Олдридж // История педагогики как учебный предмет: Учебное пособие: (Международный опыт) Под ред. К. И. Салимовой. – М.: Росагенство, 1996. – С. 151-163.
 10. Пальчук М. І. Глобалізаційні процеси в єдиному освітньому просторі  та їхній вплив на стратегічний розвиток професійної освіти / М. І. Пальчук // Педагогіка і психологія: вісник АПН України. – 2010. – № 1 (66). – С. 38-49.
 11. Семенець-Орлова І. Великобританія. Нові вчителі для нового суспільства / І. Семенець-Орлова // Управління освітою : часоп. для керів. освіт. галузі. – К. : Шкільний світ. – 2015. – № 17. – С. 4-17.
 12. Соколова І. В. Структура підготовки майбутніх учителів в університетах Англії і Шотландії – Наукові праці. Педагогіка. – Миколаїв. – Видання ЧДУ імені Петра Могили. – 2006. – Т. 46. – Вип. 33. – С. 13-16.
 13. Чорна О. Сучасні тенденції підготовки та підвищення кваліфікації викладачів ВНЗ (на прикладі відповідного досвіду Великої Британії) [Електронний ресурс]/ Олена Чорна. – Режим доступу: http//archive.nbuv.gov.ua/ portal/soc_gum/Nz_p/88/statti/66.pdf.
 14. Dearing R. The institute for learning and teaching in higher education: institutions, academics and the assessment of prior experimental learning / R. Dearing. N. Evans. – London: Rontledge Falmer, 2001. – 152 p.
 15. King H. Discipline-based support / H. King / – Academy exchange. – 2009. – № 8 (August). – P. 34-35.
 16. Wareing S. In my discipline or interdisciplinary / S. Wareing. – Academy exchange. – 2009. – N 8 (August). – P. 31-33.

 
Повний текст: PDF (укр.)