Чжан Сяосін, аспірант, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгомановавул. Пирогова, 9, 02000 м. Київ, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.2.130133


ЗМІСТОВНО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ВИХОВАННЯ ЕТНІЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ СТУДЕНТІВ
У статті обґрунтовано зміст та складові змістовно-технологічного забезпечення процесу виховання етнічної толерантності студентів. Представлено технологію виховання етнічної толерантності студентів як послідовне впровадження методичного, операційного та рефлексійного етапів даного процесу з відповідним застосуванням методів, форм та засобів музичного виховання. Змістовно-технологічне забезпечення виховання етнічної толерантності студентів розкрито як сукупність змістового наповнення даного процесу (змістові напрямки та їх складові) та його технологічного упровадження (відповідний методичний інструментарій: методи, прийоми, засоби та форми виховної роботи), що забезпечать оптимізацію процесу виховання етнічної толерантності студентів в умовах музичного клубу.
Ключові словавиховання етнічної толерантності;  змістовно-технологічне забезпечення;  методи виховання;  музичне виховання;  музичний клуб;  формивиховання.


Література

1. Вайнола Р. Х. Особливості педагогічного забезпечення професійного самовизначення майбутніх соціальних педагогів на початковому етапі навчання / Р. Х. Вайнола, Л. С. Неїжпапа // Наукові записки. – Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2012. – №3. – С. 89-92. – (Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Микола Гоголя).
2. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання: Навчальний посібник / С. Г. Карпенчук. – К.: Вища школа, 1997. – 380 с.
3. Рева В. Естетичне виховання школярів у процесі сприйняття музики / В. Рева // Мистецтво та освіта. – 1999. – № 1. – C. 4-8.
4. Сапожнік О. В. Музично-естетичне виховання: зміст і структурні компоненти / О. В.Сапожнік // Рідна школа. – 2002. – № 12. – C. 20-22.
5. Соціальна педагогіка: мала енциклопедія / За заг. ред. проф. І. Д. Звєрєвої. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 336 с.
6. Технології соціально-педагогічної діяльності: навчальний посібник для студентів напряму підготовки «Соціальна педагогіка» / За заг. ред. Н. В. Заверико. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2013. – 281 с.
7. Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. посібник. / В. В. Ягупов. – К.: Либідь, 2002. – 560 с.


Повний текст: PDF (укр.)