Алла Дурдас, аспірант кафедри теорії та історії педагогіки, Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Тимошенко, 13-б, 04212 м. Київ, Україна, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.2.1116


ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ ФРАНЦІЇ: СУЧАСНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ

У статті виділено особливості, якими детермінується розвиток професійної освіти дорослих у Франції, а також проаналізовано основні тенденції її розвитку. Виділено особливості та напрямки розвитку дистанційного навчання у цій країні. Проаналізовано особливості основних структурних елементів системи неперервної професійної освіти дорослих у Франції. Розглянуто поняття професійного навчання дорослих, його цілі, завдання та його зв’язок з андрагогікою. Розглянуто форми організації навчання для дорослих (безкоштовні і платні лекції, семінари, табори, літні школи), а також штатне забезпечення роботи системи освіти дорослих.

Розглянуто форми та засоби організації дистанційного навчання (телекомунікаційні засоби, відео, практичні пояснення до курсу, додаткові пояснення для студентів по телефону, різноманітні описи), як допомагають дорослим людям здобути професійні знання та навички.

У статті зазначаються мотиваційні чинники та стимули у дорослих до подальшого навчання та професійного зростання.

Зазначено важливий зв’язок між вищою освітою у Франції в цілому та професійною освітою дорослих. Вказано на зв'язок між сучасною системою освіти дорослих у країні та її історією, традиціями. Розглянуто звязок між історією освіти дорослих Франції з історичними, політичними, соціальними, та культурними змінами у країні.

Ключові слова:  дистанційне навчання;  досвід;  неперервна освіта;  освіта дорослих;  професійна освіта;  стратегія розвитку освіти;  фактори освіти дорослих.

Література

  1. Архипова С. П. Сучасні тенденції розвитку освіти дорослих / Архипова Світлана // Наукові записки УКУ. – 2014. – Ч. 4 : Педагогіка. Психологія, В ип. 1. – C. 114-127.
  2. Огієнко О. І. Тенденції розвитку освіти дорослих у скандинавських країнах: монографія / О. І. Огієнко (під редакцією Н. Ничкало). – Суми: Еллада-С, 2008. – 444 с.
  3. Попко І. А. Розвиток професійного дистанційного навчання у Франції /
    І. А. Попко // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – 2012. – № 28. – С. 47.
  4. Тесля Р. В. Освіта дорослих Франції: історія, досвід, перспективи впровадження в українську систему освіти / Тесля Роман // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology III (25). – 2015. – № 49. – С. 56-59.
  5. Фольварочний І. В. Історичні та педагогічні тенденції розвитку освіти дорослих / І. В. Фольварочний // Вісник Запорізького національного університету: Педагогічні науки. – 2010. – № 1.
  6. Шанскова Т. І. Розвиток системи другої вищої освіти дорослих: європейський досвід / Т. І. Шанскова // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2012. – Вип. 63. – С. 154-157.
  7. Schreiber-Barsch S. Adult and Continuing Education in France. Bielefeld, 2015. – 90 с., DOI 10.3278/37/0577w.

Повний текст: PDF (eng.)