Олена Кулик, 
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри української лінгвістики і методики навчання, «ДВНЗ Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», вул. Сухомлинського 30, 08401 Переяслав-Хмельницький, Україна, olenakulyk@gmail.com

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.2.114119

ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ ЯК ЧИННИК МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ 
У статті проаналізовано сутність особистісно орієнтованого підходу до навчання та розглянуто його реалізацію у процесі мовленнєвого розвитку учнів на уроках української мови. Автор доводить, що, реалізуючи особистісно орієнтований підхід, вчитель української мови повинен створити на уроці сприятливу для кожного учня атмосферу (психологічну та мовну), дібрати дидактичний і практичний матеріал так, щоб він не дублював підручник, був цікавим для школярів, стимулював їхню мовленнєву активність, заохочував до пошуків нових самостійних, оригінальних рішень.
Ключові словамовленнєвий розвиток;  особистісно орієнтований підхід до навчання;  урок української мови;  учні.


Література

1. Голуб Н. Б. Підходи до навчання української мови в основній школі / Н. Б. Голуб // Українська мова і література в школі. – 2015. – № 3. – С. 2–10.
2. Кулик О. Д. Пріоритетність текстоцентричного підходу до навчання української мови в загальноосвітній школі / О. Д. Кулик  // Теоретична і дидактична філологія : зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький :ФОП Лукашевич, 2013. – Вип. 15 – С. 38–48.
3. Меlekhina М. B. Recursive Model of a Methodical Competency Formation of a High School Teacher in the Context of Competency-Based Education / М.B.Меlekhina // International Education Studies. – Vol. 8, no. 2; 2015. – P. 142–150, DOI: 10.5539/ies.v8n2p142.


Повний текст: PDF (укр.)