Ольга Іваницька, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри теорії та практики управління, НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», пр-т Перемоги, 37, 03056 м. Київ, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 
Алла Панченко, кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри управління, Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, 04053 м. Київ, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 
Ганна Панченко, старший викладач кафедри управління, Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, 04053 м. Київ, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.2.107113ЕКСПЕРТНЕ ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА В ЗАКЛАДІ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІКТ 

У статті окреслено актуальність проведення експертного оцінювання у сфері освіти Нової української школи та, зокрема, професійної діяльності педагога. Визначено сутність експертного оцінювання як методу отримання узагальненої інформації, динамічного процесу, що змінюється, модернізується та являється важелем покращення ефективності освітнього процесу. Розроблено алгоритм поетапної організації експертного оцінювання діяльності педагога в закладі середньої освіти. Запропоновано карту оцінки (самооцінки) здатності фахівця до інноваційної діяльності. Для забезпечення об’єктивності процесу експертного оцінювання запропонований механізм оцінювання діяльності педагога з використанням ІКТ на прикладі оцінювання готовності педагога до впровадження інновацій.

Ключові слова:  діяльність педагога;  експертне оцінювання;  експертне оцінювання діяльності педагога;  заклад середньої освіти;  ІКТ;  оцінювання.

Література

1. Галян І. М. Психодіагностика: навчальний посібник / І. М. Галян. – К.: Академвидав, 2009. – 464с.
2. Касьянова О. М. Експерт в освіті: основні характеристики, методи відбору та оцінювання / О. М. Касьянова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій та загальноосвітній школах: Зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т [голов. ред.: Сущенко Т. І.]. – Запоріжжя: КПУ. – Вип. № 21 (73). – 2011. – С. 78-86.
3. Огнев’юк В. Реформування – як сутнісна характеристика сучасної освіти / В. Огнев’юк // Освітологія. – 2013. – Вип. 2. – С. 9-14.
4. Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників. Наказ МОН № 1135 від 08.08.13 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/37013.
5. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029» від 14.12.2016 № 988-р – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80#n8
6. Jorgensen M. A review of studies on expert estimation of software development effort / M. Jorgensen // The Journal of Systems and Software. – Vol. 70. – 2004. – P. 37-60, DOI:10.1016/S0164-1212(02)00156-5. URL: http://www.idi.ntnu.no/grupper/su/publ/ebse/RK15-reviewexpertestim-jorgensen-jss04.pdf


Повний текст: PDF (укр.)