Іван Касілов, викладач кафедри музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки, Криворізький державний педагогічний університет, пр-т Гагаріна, 54, 50086 м. Кривий Ріг, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.2.7076


СПЕЦИФІКА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті розкриваються основні проблеми професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до інструментально-виконавської діяльності в умовах вищої педагогічної освіти в Україні. Розглядається сутність поняття інструментально-виконавської діяльності в наукових роботах відомих зарубіжних та вітчизняних учених. Визначаються основні специфічні риси, які відповідають за структуру інструментально-виконавської діяльності при вивченні спеціальних дисциплін з основного та додаткового інструментів у процесі навчання на факультетах мистецтв педагогічних університетів.

Ключові слова:  виконавець;  інструментально-виконавська діяльність;  музичний інструмент;  навчальний процес;  професійна підготовка;  специфічні риси;  учитель музичного мистецтва.

Література

 1. Абдуллин Э. Б. Методологический анализ проблем музыкальной педагогики в системе вузовского образования / Э. Б. Абдуллин. – Москва : Прометей (МГПУ), 1990. – 188 с.
 2. Безбородова Л. А. Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях : учеб. пособие для студентов / Л. А. Безбородова, Ю. Б. Алиев. – Москва : Издательский центр «Академия», 2002. – 416 с.
 3. Бурназова В. В. Професійна компетентність музиканта-інструменталіста: зміст, структура, методи розвитку / В. В. Бурназова // Наукові записки [зб. наук. пр. за ред. І. Т. Богданова]. – Бердянськ : Бердянський державний педагогічний університет, 2012. – Вип. 3. – С. 16 – 22.
 4. Гусейнова Л. В. Готовність до інструментально-виконавської діяльності: структурний аналіз / Л. В. Гусейнова // Науковий вісник Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка  [зб. наук. пр. за ред. О. І. Курка]. – Глухів,  2011. – Вип.18. – С. 60 – 63.
 5. Касілов І. А. Розвиток виконавської техніки студентів-гітаристів у процесі навчання на факультеті мистецтв / І. А. Касілов // Педагогіка вищої та середньої школи  [зб. наук. пр. за ред. З. П. Бакум]. – Кривий Ріг : Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «КНУ», 2015. – Вип. 45. – С. 12 – 17.
 6. Лаврентьєва Н. В. Формування творчого мислення майбутнього вчителя музичного мистецтва в процесі інструментально-виконавської підготовки : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13. 00. 02 «Теорія та методика музичного навчання» / Н. В. Лаврентьєва. – Київ, 2016. – 21 с.
 7. Михайленко М. П. Методика викладання гри на шестиструнній гітарі /
  М. П. Михайленко. – Київ : Книга, 2003. – 248 с.
 8. Мозгальова Н. Г. Формування музичного мислення майбутнього вчителя музики в процесі інструментальної підготовки :  автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13. 00. 02 «Теорія та методика навчання музики і музичного виховання» /
  Н. Г. Мозгальова. – Київ, 2002. – 18 с.
 9. Овчаренко Н. А. Теоретико-методологічні засади професійної підготовки вчителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності : дис. … д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Н. А. Овчаренко. – Кривий Ріг : 2016. – 547 с.
 10. Олексюк О. М. Музична педагогіка : навчальний посібник /
  О. М. Олексюк. – Київ : КНУКІМ, 2006. – 188 с.
 11. Плохотнюк О. С. Визначення педагогічних умов формування професійно-ціннісних орієнтацій студентів мистецько-педагогічних спеціальностей у процесі музично-виконавської діяльності / О. С. Плохотнюк // Наукові записки [зб. наук. пр. за ред. В. Ф. Черкасова]. – Кіровоград : вісник Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка, – 2016. – Вип.143. – С. 66 – 70.
 12. Ройтерштейн М. И. Практическая полифония: учеб. пособие для студентов пед. институтов по спец. № 2119 «Музыка» / М. И. Ройтерштейн. – Москва: Просвещение, 1988. – 158 с. : ил.
 13. Elliott D. J. Musical Creativity (Comments to Praxial Music) [online] /
  D. J. Elliott. – Available from : http : // www.davidelliottmusic.com/praxial-music-education/musical-creativity
 14. Margulis E. (2012). Musical Repetition Detection Across Multiple Exposures / E. Margulis // Music Perception : Ann Interdisciplinary Journal, 29 (4), 2012. – pp. 377 – 385, DOI:10.1525 / mp.2012.29.4.377 (eng).

 
Повний текст: PDF (укр.)