2017 - №2

ЗМІСТ

 

ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ

 

Лисенко Олександра

БАЗОВІ ПРИНЦИПИ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ЛІКАРІВ

 

Дурдас Алла

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ ФРАНЦІЇ: СУЧАСНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ

 


 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ ЗА КОРДОНОМ

 

Батечко Ніна

ТЕНДЕНЦІЇ НАВЧАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ

 

Загородня Алла

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ НАВЧАННЯ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ ТА РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА

 

Євтушенко Наталія

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТИ ПОЛЬСЬКИХ УЧИТЕЛIВ У ПІСЛЯДИПЛОМНИЙ ПЕРІОД

 


 

ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

 

Овчаренко Наталія

СУЧАСНА МУЗИЧНА ОСВІТА ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНИ

 

Лакоза Наталія

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ

 

Мосьпан Наталія

ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ СТРУКТУРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ В ЄС

 

Вербенець Анна

ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ У РЕСПУБЛІЦІ МАЛЬТА (2000-2005 рр.)

 

Валенкевич Ольга

ОСВІТНІЙ ВПЛИВ СУЧАСНИХ ЧЕСЬКИХ МУЗЕЇВ (З ПРАКТИКИ РОБОТИ МОРАВСЬОГО НАРОДНОГО МУЗЕЮ У МІСТІ БРНО)

 


 

ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС У ВИЩІЙ ШКОЛІ

 

Петренко Наталія

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА В АГРАРНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

 

Касілов Іван

СПЕЦИФІКА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Томашевський Володимир

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

 

Овсієнко Людмила

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ

 

Гайдай Ірина

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА ПОДВІЙНОГО ПРОФІЛЮ: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ДЛЯ СУЧАСНОСТІ

 

Замкова Наталія, Войнаровська Наталя

ПЕДАГОГІЧНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ А. ЛЮКА ТА П. ФРІБОДІ: ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ

 

Синекоп Оксана

АНГЛОМОВНЕ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ІТ-ФАХІВЦІВ ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНИМ ОСОБЛИВОСТЯМ ТЕКСТУ ПОЛІТИКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

 


 

ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС У СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ

 

Іваницька Ольга, Панченко Алла, Панченко Ганна

ЕКСПЕРТНЕ ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА В ЗАКЛАДІ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІКТ

 

Кулик Олена

ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ ЯК ЧИННИК МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ

 

Александрова Валентина

ЗМІСТОВИЙ КОМПОНЕНТ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У 8-9 КЛАСАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 


 

КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

 

Бровко Катерина

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

 

Чжан Сяосін

ЗМІСТОВНО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ВИХОВАННЯ ЕТНІЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ СТУДЕНТІВ

 


 

СТУДЕНТСЬКІ СТУДІЇ

 

Фінгерман Орлі

ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ І КОРЕКЦІЯ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ МУЗЕЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ