2017 - №2

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.2

ЗМІСТ

 

ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ

Лисенко Олександра

БАЗОВІ ПРИНЦИПИ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ЛІКАРІВ

Дурдас Алла

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ ФРАНЦІЇ: СУЧАСНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ


 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ ЗА КОРДОНОМ

Батечко Ніна

ТЕНДЕНЦІЇ НАВЧАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ

Загородня Алла

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ НАВЧАННЯ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ ТА РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА

Євтушенко Наталія

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТИ ПОЛЬСЬКИХ УЧИТЕЛIВ У ПІСЛЯДИПЛОМНИЙ ПЕРІОД


 

ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Овчаренко Наталія

СУЧАСНА МУЗИЧНА ОСВІТА ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНИ

Лакоза Наталія

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ

Мосьпан Наталія

ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ СТРУКТУРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ В ЄС

Вербенець Анна

ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ У РЕСПУБЛІЦІ МАЛЬТА (2000-2005 рр.)

Валенкевич Ольга

ОСВІТНІЙ ВПЛИВ СУЧАСНИХ ЧЕСЬКИХ МУЗЕЇВ (З ПРАКТИКИ РОБОТИ МОРАВСЬОГО НАРОДНОГО МУЗЕЮ У МІСТІ БРНО)


 

ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Петренко Наталія

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА В АГРАРНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Касілов Іван

СПЕЦИФІКА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Томашевський Володимир

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Овсієнко Людмила

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ

Гайдай Ірина

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА ПОДВІЙНОГО ПРОФІЛЮ: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ДЛЯ СУЧАСНОСТІ

Замкова Наталія, Войнаровська Наталя

ПЕДАГОГІЧНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ А. ЛЮКА ТА П. ФРІБОДІ: ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ

Синекоп Оксана

АНГЛОМОВНЕ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ІТ-ФАХІВЦІВ ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНИМ ОСОБЛИВОСТЯМ ТЕКСТУ ПОЛІТИКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ


 

ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС У СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ

Іваницька Ольга, Панченко Алла, Панченко Ганна

ЕКСПЕРТНЕ ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА В ЗАКЛАДІ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІКТ

Кулик Олена

ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ ЯК ЧИННИК МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ

Александрова Валентина

ЗМІСТОВИЙ КОМПОНЕНТ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У 8-9 КЛАСАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ


 

КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Бровко Катерина

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Чжан Сяосін

ЗМІСТОВНО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ВИХОВАННЯ ЕТНІЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ СТУДЕНТІВ


 

СТУДЕНТСЬКІ СТУДІЇ

Фінгерман Орлі

ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ І КОРЕКЦІЯ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ МУЗЕЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ