Рафіков Олександраспірант кафедри практичної психології, Інститут людини Київського університету іменні Бориса Грічнека, пр-т П. Тичини 17, 02152 м. Київ, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.1.57


СОЦІАЛЬНИЙ ОПТИМІЗМ ЯК ЧИННИК КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ: ОЦІНКА ЕКСПЕРТІВ

У статті автор розмірковує про роль соціального оптимізму як необхідного нового чинника організаційної культури, що гарантує системну єдність сучасної організації та її конкурентоздатність у стосунках з іншими суб’єктами соціальної взаємодії. Представлено результати емпіричного дослідження соціального оптимізму та його ролі в суспільному житті з погляду вітчизняної експертної спільноти. Показано розмаїття визначень соціального оптимізму експертами. Проаналізовано набір змістових категорій, крізь які експерти визначають соціальний оптимізм – система знань, спосіб світосприйняття, віра, позитивні очуківання, ставлення, механізм, копінг-стратегія тощо. Класифіковано та проаналізовано чинники соціального оптимізму, репрезентовані в дискурсі вітчизняної експертної спільноти. Означено роль соціального оптимізму в покращенні організаційного клімату й посиленні організаційної культури сучасної організації та напрями його формування.

Ключові слова:  експертна оцінка;  конкурентоздатність організації;  організаційне середовище;  соціальний оптимізм;  чинники соціального оптимізму.

Література
  1. Інформаційний вплив: теорія і практика прогнозування: Монографія / за ред. П. Д. Фролова; національна акад. пед. наук. України, ін.-т соц. та політ. психології. – К: Міленіум, 2011 – 304с.
  2. Петрунько O. В. Соціальний оптимізм як психологічний механізм ціннісної взаємодії з референтним оточенням / О. В. Петрунько, О. Р. Рафіков // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Т. VІ: Психологія обдарованості. – Випуск 12. – Київ-Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016. – С. 169-178.
  3. Соціальна експертиза в Україні: методологія, методика, досвід впровадження / за ред. Ю. І. Саєнка. – К.:Ін-т соціології НАНУ, 2000. – 194 с.
  4. Smith T., Ruiz J., Cundiff J. and oth. (2013). Optimism and pessimism in social context: An interpersonal perspective on resilience and risk. Journal of Research in Personality, 553-562, DOI: 10.1016/j.jrp.2013.04.006.
  5. Seligman M. E. P., Schulman P.(1986). Explanatory style as predictor of productivity and quitting among life insurance sales agents. Journal of Personality and Social Psychology, V. 50, 832-838.

Повний текст: PDF (укр.)