Макарчук Наталіядоктор психологічних наук, професор кафедри загальної, вікової та педагогічної психології, Київський університет імені Бориса Грінченка, пр-т П. Тичини 17, 02152 м. Київ, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Стусь Анна, магістр 6 курсу спеціальності «Психологія», Київський університет імені Бориса Грінченка, пр-т П. Тичини 17, 02152 м. Київ, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.1.50


РОЛЬ ОСОБИСТІСНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ У ПРЕВЕНЦІЇ ФРУСТРАЦІЇ В ПРОФЕСІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

У статті представлено результати дослідження проблеми превенції фрустрації засобами особистісної саморегуляції. Описано зміст особистісної саморегуляції та окреслено специфіку взаємообумовленості цих феноменів в структурі мисленнєвої діяльнісної активності суб’єкта. Встановлено, що фрустрація є полімодальне та багатовимірне поняття, що функціонує в розрізі співвідношення внутрішньої та зовнішньої реальності і впливає на загальну оцінку особистістю власного благополуччя та збереження психічного здоров’я.
 
Ключові слова:  особистісна саморегуляція;  превенція;  професійна діяльність;  професійне середовище;  психічні стани;  фрустрація.

Література
1. Макарчук Н. О. Особистісні детермінанти подолання конфліктності в юнацькому віці: навч. метод. посіб. / Н. О. Макарчук, Н. І. Пов’якель; НПУ імені
М. П. Драгоманова. – К.: «Автореферат», 2006. – 105 с.
2. Макарчук Н. О. Особистісна детермінація та психотехнології позитивної трансформації конфліктності студентів майбутніх психологів / Н. О. Макарчук,
Н. І. Пов’якель // Практична психологія в системі вищої освіти: теорія, результати досліджень, технології: монографія / за ред. проф. Н. І. Пов’якель; Кафедра практичної психології та психотерапії. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – С. 300-313.
3. Макарчук Н. О. Особистісна саморегуляція підлітків з порушенням розумового розвитку: монографія / Н. О. Макарчук. –  К. : Фенікс, 2014. – 448 с.
4. Makarchuk N. A. The specificity of personal self-regulation functioning in adolescents with intellectual disabilities in various types of personality organisation /
N. A. Makarchuk // Innovations in education: Monograph / ed. by M. Kolodziejczyk. – Viena: «East West» Association for Advances Studies and Higher Education GmbH, 2014 – P. 105-122.
5. Makarchuk N. A. The specificity of attention functioning as psychic means of personal self-regulation in adolescents with intellectual disabilities / N. A. Makarchuk // International scientific-practical conference «Innovations in science, technology and the integration of knowledge». – London: Berforts Information Press Ltd, 2014. – P. 177-190.


Повний текст: PDF (укр.)