Вінник Наталіякандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, старший викладач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології, Інститут людини Київського університету імені Бориса Грінченка, пр-т П. Тичини 17, 02152 м. Київ, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.1.45


МОДЕЛЬ ОСОБИСТОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО ОБДАРОВАНОГО СТАРШОКЛАСНИКА

В статті запропоновано теоретичну модель особистості інтелектуально обдарованого старшокласника. Обґрунтовано компоненти даної моделі. Теоретична модель включає особистісну зрілість та інтелектуальні досягнення. Особистісна зрілість спирається на структуру особистості та має такі компоненти: комунікативний, мотиваційний, характерологічний, рефлексивний, досвідний, емоційний інтелект, психофізіологічний, які в свою чергу, складаються з основних індивідуально-психологічних якостей особистості інтелектуально обдарованого старшокласника. Означено психологічні особливості старших підлітків.Сензитивним періодом для особистісного розвитку, на думку автора, являється старший підлітковий вік (15-17 років), коли відбувається перетворення особистості підлітка на зрілу особистість.Зріла особистість спирається на комунікативну мотивацію, мотивацію досягнення успіху, рефлексію, навики розуміння та управління емоціями, інтелект, досвід для морального самоконтролю і соціальних взаємодій.

Ключові слова:  вікові особливості старшокласників;  інтелектуальна обдарованість;  особистісна зрілість;  розвиток особистості;  структура особистості.

Література
 1. Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни / К. Альбуханова-Славская. – М.: Мысль, 1991. – 299 с.
 2. Ананьев Б. Г. Психология и проблемы человекознания: Избр. психол. труды / Б. Ананьев. – М.: Воронеж, 1996. – 384 с.
 3. Динаміка розвитку інтелектуальних здібностей обдарованої особистості у підлітковому віці / Буров О. Ю., Рибалка В. В., Вінник Н. Д. та ін.; За ред. О. Ю. Бурова. – К. : Тов «Інформаційні системи», 2012. – 258 с.
 4. Лейтес Н. С. Возрастная одаренность школьников: учебное пособие /
  Н. С. Лейтес. – Москва: Академия, 2001. – 320 с.
 5. Овсянецька Л. П. До питання про психологічні критерії зрілої особистості / Л. П. Овсянецька // Актуальні проблеми психології. − Київ: Інститут психології
  Г. С. Костюка АПН України, 2001, Том 1. Ч. 2. − С. 105-110.
 6. Платонов К. К.Структура и развитие личности / К. К. Платонов. – М.: Наука, 1986. – 256 с.
 7. Тест-опросник личностной зрелости Ю. З. Гильбуха [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://hrm21.ru/rus/tests/?action=show&id=32963
 8. Штепа О. С. Особистісна зрілість: Модель. Опитувальник. Тренінг: Монографія / О. С. Штепа. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – Іл.; 210 с.