Адамська Зорянакандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри практичної психології, Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, вул. Максима Кривоноса, 2, 46027 м. Тернопіль, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.1.28


ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ФАСИЛІТАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА В КОНТЕКСТІ ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Стаття присвячена висвітленню теоретико-методологічних засад розвитку фасилітативних здібностей майбутніх психологів. Обґрунтовано актуальність професійної підготовки майбутнього психолога, зорієнтованого на основні ідеї гуманістичної парадигми; необхідність створення сприятливих умов для розвитку його фасилітативних здібностей. Проаналізовано основні підходи до визначення фасилітативних здібностей психолога у вітчизняній і зарубіжній психології. Визначено, що розвиток фасилітативних здібностей майбутнього психолога можливий за умови створення фасилітативного середовища, в якому самоконструювання і професійно-особистісне становлення студента здійснюється завдяки саморозвитку і самовдосконаленню викладача-фасилітатора.
Ключові слова:  гуманістична парадигма освіти;  здатність до фасилітації;  фасилітація;  фасилітатор;  фасилітативні здібності;  фасилітативне середовище.

Література
 1. Берулава Г. А. Методологические основы деятельности практического психолога: Учеб. пос. / Г. А. Берулава. – М.: Высшая школа, 2003. – 64 с.
 2. Братченко С. Л. Экзистенциальная психология глубинного общения /
  С. Л. Братченко. – М: Смысл, 2001. – 197 с.
 3. Гуцало Е. У. Тьюторські заняття з психології як практична гуманізація освіти [Електронний ресурс] / Е. У. Гуцало. – Режим доступу: http://conf.vntu.edu.ua/humed/2006/txt/06geupgo.php
 4. Казанжи М. Й. Психологічні особливості фасилятивності як властивості особистості: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / М. Й. Казанжи; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. – О., 2006. – 20 c.
 5. Кондрашихіна О. О. Формування здатності до фасилітаційних впливів у майбутніх практичних психологів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец.: 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» /
  О. О. Кондрашихіна. – Київ, 2004. – 19 с.
 6. Лушин П. В. Личностные изменения как процесс: теория и практика /
  П. В. Лушин. – Одесса: Аспект, 2005. – 334 с.
 7. Радчук Г. К. Аксіопсихологія вищої школи: монографія / Галина Кіндратівна Радчук. – [ 2-ге вид., розш. і доп.]. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – 380 с.
 8. Роджерс К. Клиентоцентрированный / человекоцентрированный подход в психотерапии / К. Роджерс // Вопросы психологии. – 2001. – №2. – С. 48-58.
 9. Роджерс К. Свобода учиться / К.Роджерс, Д. Фрейберг. – М.: Смысл, 2002. – 527 с.
 10. Савчин М. Здатності особистості: монрографія / Мирослав Савчин. – К.: ВЦ «Академія», 2016. – 288 с.
 11. Thorne B. Carl Rogers / Brian Thorne & Pete Sanders. – SAGE Publications Ltd, 2013, DOI: http://dx.doi.org/10.4135/9781446289051.n5

Повний текст: PDF (укр.)