Дзюбинська Маріяаспірант, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, вул. Т. Шевченка, 57, 76000 м. Івано-Франківськ, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.1.112


ВНУТРІШНЯ КАРТИНА ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ХВОРИХ НА ЕПІЛЕПСІЮ: ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Стаття присвячена дослідженню динаміки розвитку внутрішньої картини здоровя дітей хворих на епілепсію. На основі вивчення її структури, встановлено наявність ціннісно-мотиваційного, когнітивного, емоційного та поведінкового компонентів. Виділено та описано характерні особливості компонентів внутрішньої картини здоров’я. Здійснено порівняння суб’єктивної оцінки здоров’я на різних вікових етапах розвитку дітей, які страждають на епілепсію. Визначено, що із віком у них збільшується диференційованість уявлень про здоров'я, зростає відповідальність, автономність та опора на особистий досвід при виборі стратегій поведінки щодо покращення здоров’я. На підставі аналізу отриманих результатів подано рекомендації щодо оптимізації надання психологічної допомоги сім’ям, які виховують дітей хворих на епілепсію.

Ключові слова:  внутрішня картина здоров’я;  діти хворі на епілепсію;  епілепсія;  компоненти внутрішньої картини здоров’я.

Література
 1. Ананьев В. А. Психология здоровья: пути становления новой отрясли человекознания / В. А. Ананьєв // Психология здоровья / Под ред. Г. С. Никифорова. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2000. – С.124-125.
 2. Дзюбинська М. Я. Формування внутрішньої картини здоров’я у дітей хворих на епілепсію / М. Я. Дзюбинська // Актуальні проблеми психології: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості: зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – 2015. – Т.11, № 15. – С. 127-135.
 3. Коцан І. Я. Психологія здоров’я людини / І. Я. Коцан, Г. В. Ложкін,
  М. І. Мушкевич // За ред. І. Я. Коцана.– Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2011. – 430 с.
 4. Кукуруза А. В. Характеристика внутренней картины здоровья подростков с соматической патологией. [Электронный ресурс] / А. В. Кукуруза,
  Е. А. Кириллова, Е. Э. Беляева // Медицинская психология в России: электрон. науч. журн. – 2011. – N 2. – Режим доступу: http:// medpsy.ru.
 5. Лісова О. С. Психокорекція дезадаптивних типів внутрішньої картини здоров’я у хворих на виразкову хворобу / О. С. Лісова // Медицинская психология. – 2008. – Т.3, № 1. – С.44-50.
 6. Моісеєнко Р. О. Аналіз епідеміологічних досліджень диспансерної групи дітей з епілепсєю з метою оптимізації надання медичної допомоги / Р. О. Моісеєнко та ін. // Зб. наук. Праць співробіт. НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2015. – 24 (3) /25. – С. 334-338.
 7. Психология здоровья: учебник для вузов / Под ред. Г. С. Никифорова. — СПб. Питер, 2006. – 607 с.
 8. Эйдемиллер Э. Г. Детская психиатрия / Э. Г. Эйдемиллер – СПб.: Питер, 2005. – 1120 с.
 9. Элъконин Д. Б. К проблеме периодизации психического развития в детском воздасте / Д. Б. Элъконин // Избранные психологические труды. – М.: Педагогика, 1989. – С. 75-76.
 10. Jonsson, P. & Eeg-Olofsson, O. (2011). 10-Year outcome of childhood epilepsy in wellfunctioning children and adolescents. Europen Journal Paediatric Neurology. (Mar, 2011), DOI:10.1016/j.ejpn.2011.02.002
 
Повний текст: PDF (укр.)