Сидорко Ігораудитор з метрології, Державне підприємство «Львівський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (ДП «Львівстандартметрологія»), вул. Князя Романа, 38, 79005 м. Львів, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.1.100


РОЛЬ КЕРІВНИКА В УПРАВЛІННІ КОНФЛІКТАМИ У КОЛЕКТИВІ

У даній статті розглянуто сутність і значення конфлікту в колективі. Досліджено роль керівника у вирішенні конфліктів всередині колективу. Запропоновано практичні рекомендації щодо попередження конфлікту, його профілактики та послаблення. Проаналізовано позитивні та негативні функції конфліктів. Визначено психологічні умови та прийоми попередження конфліктів в т.ч в колективі. Зроблено пропозиції щодо вибору оптимальних методик управління конфліктними ситуаціями в колективі в сучасних умовах діяльності. Визначено важливість ролі конфліктів в житті окремої людини, сім’ї, колективу, держави, суспільства і людства в цілому.

Ключові слова: ефективність; інцидент; керівник; керівництво; колектив; конфліктна ситуація; конфліктні ситуації; лідер; об’єктивні,управлінські, психологічні і особистісні причини конфліктів; персонал; позитивні та негативні функції конфліктів; сторони конфлікту; суб’єктивні причини; успіх.

Література
 1. Витоки ділових конфліктів та їх роль в процесі управління [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://referat.repetitor.ua/
 2. Kибанов A. Є. Вирішення конфліктів: підручник / A. Є. Kибанов,
  І. Є.Ворожейкін, В. Г. Захаров // За ред. А. Є. Кибанова, 2-е видання. – ИНФРА-М, 2005. – 302 c.
 3. Климентьева О. С. Причини виникнення конфліктів у професійній діяльності правоохоронців / О. С. Климентьева // Педагогіка і психологія. – Харків, 2016. – Вип. 52. – 318 c.
 4. Ложкін Г. В. Психологія конфлікту: теорія і сучасна практика /
  Г. В. Ложкін, Н. І. Пов’якель. – К.: МАУП, 2007. – 435 с.
 5. Роль менеджера в процесі управління конфліктами [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://buklib.net/component/option,com_ jbook/task,view/ Itemid,36/catid,136/id,4195/
 6. Сергієнко Т. Конфлікт в колективі і роль лідера в своєму рішенні /
  Т. Сергієнко // Гуманітарний бюлетень. – 2012. – С. 16-20.
 7. Скібітська Л. І. Управління: навч. пос. / Л. І. Скібітська, А. М. Скібітський // Центр навчальної літератури, 2007. – 416 c.
 8. Управління людськими ресурсами: філософські принципи / Під ред. проф. В. Н. Воронкового. – «Професіонал», 2006. – 576 c.
 9. Шеллінг Т. Стратегія конфлікту / Т. Шеллінг. – Москва: YRYSЕN, 2007. – 366 c.

Повний текст: PDF (укр.)