Склярук Анастасіякандидат психологічний наук, докторант Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, вул. Андріївська, 15, 04070 м. Київ, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.1.81


СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМНОЇ СІМ’Ї З ПОЗИЦІЇСИСТЕМНОГО ПІДХОДУ

У статті сім’ю розглянуто як базовий соціальний інститут і референтне оточення людини з моменту її народження і впродовж усього життя. Проаналізовано феномен нормальної сімї та визначено її об’єктивні критерії з позиції системного підходу. Визначено універсальні і динамічні функції сім’ї. Запропоновано визначення та описано ознаки різних типів аномальної сім’ї у вимірі структури, умов функціонування і функцій. Проаналізовано представлені у фаховій літературі концептуалізації проблемної (дисфункціональної) сім’ї та обґрунтовано логіку віднесення сімей до категорії проблемних. Описано типові внутрішні проблеми та показано особливості розв’язання цих проблем у дисфункціональній (проблемній) сім’ї. Показано особливості соціально-психологічних ресурсів проблемної сім’ї та можливі наслідки «неуспішної» соціалізації дітей у проблемних сім’ях. Запропоновано прогностичну пояснювальну модель соціалізації дитини в проблемній сім’ї будь-якого типу. Означено головну ідею концепції соціально-психологічного супроводу проблемної сім’ї.

Ключові слова: соціалізація, нормальна сім’я, об’єктивні критерії нормальної сім’ї, репродуктивні функції сім’ї, аномальна сім’я, дисфункціональна (проблемна) сім’я.

Література
 1. Алмазов Б. Психическая средовая дезадаптация несовершеннолетних / Б. Н. Алмазов. – Свердловск : Изд-во Урал. ун-та, 1986. – 150 с.
 2. Василькова В. В. Порядок и хаос в развитии социальных систем: синергетика и теория социальной самоорганизации / В. В. Васильков. – СПб.: Изд-во «Лань», 1999. – 480 с.
 3. Васютинський В. О. Інтеракційна психологія влади / В. О. Васютинський – К.: КСУ, 2005. – 492 с.
 4. Горностай П. П. «Парадоксальний сімейний баланс» як умова рівноваги в проблемних родинах / П. П. Горностай // Психологічні перспективи: 2010, Спецвипуск. – С. 34-41.
 5. Дружинин В. Н. Психологические типы семьи в европейской культуре /
  В. Н. Дружинин. – СПб.: Питер, 2006. – 166 с.
 6. Личко А. Е. Психология отношений как теоретическая концепция в медицинской психологии и психотерапии / А. Е. Личко // Журн. невропатол. и психиатр. – 1977. – № 12. – С. 176-186.
 7. Минухин С. Множество моих голосов / С. Минухин // Эволюция психотерапии: Том 1. Семейный портрет в интерьере: семейная терапия / Пер. с англ. Т. К. Кругловой. – М.: Независимая фирма «Класс», 1998. – 304 с.
 8. Норвуд Р. Женщины, которые любят слишком сильно. – М.: Изд-во «Добрая книга», 2012. – 352 с.
 9. Петрунько О. В. Діти і медіа: Соціалізація в агресивному медіасередовищі: Монографія.– 2-ге видання. – Ніжин: Аспект-Поліграф, 2011. – 480 с.
 10. Петрунько О. В. Батьки і діти: типові помилки виховання / О. В. Петрунько // Практичний психолог: дитячий садок, 2014. – № 4. – С. 25-32.
 11. Сатир В. Как строить себя и свою семью / В. Сатир. – М.: Педагогика-Пресс, 1992. – 192 с.
 12. Склярук А. В. Проблемна сімя як предмет соціальної психології: труднощі визначення й перcоналізації / А. В. Склярук // Педагогічний процес: теорія і практика. – Вип. 3. – К.: Едельвейс, 2016. – С. 113-118.
 13. Титаренко Т. М. Испытание кризисом. Одиссея преодоления : [моногр.] / Т. М. Титаренко. – 2-е изд. – М. : Когито-центр, 2010. – 303 с.
 14. Эйдемиллер Э. Г. Психология и психотерапия семьи / Э. Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис. – СПб: Питер, 2002. – 656 с.