Товстокора Юліяаспірант, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, вул. Андріївська, 15, 04070 м. Київ, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.1.69


КОМУНІКАТИВНА ПОВЕДІНКА ОСОБИСТОСТІ: ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ МІЖ КОМПОНЕНТАМИ

У статті представлено результати емпіричного дослідження особливостей взаємозв’язків між компонентами комунікативної поведінки студентської молоді. Описано компоненти комунікативної поведінки особистості: комунікативну толерантність, комунікативну соціальну компетентність та соціально-перцептивну компетентність. Обґрунтовано процедуру та статистичні методи, що були використанні для вивчення взаємозв’язків між компонентами комунікативної поведінки. Наводяться результати кореляційного аналізу, який засвідчив, що є значущі зв’язки між показниками комунікативної толерантності, комунікативної соціальної компетентності та соціально-перцептивної компетентності у студентів різних курсів. Визначено, що комунікативна поведінка особистості відбудовуються завдяки різним системам взаємозв’язку між її компонентами, які залежать від особливостей освітнього середовища (року навчання у ВНЗ).

Ключові слова:  взаємопізнання;  взаєморозуміння;  комунікативна поведінка;  комунікативна соціальна компетентність;  комунікативна толерантність;  соціальна адаптація;  соціально-перцептивна компетентність.

Література
  1. Бойко В. В. Коммуникативная толерантность: методическое пособие / В. В. Бойко. – СПб.: МАПО, 1998. – 23 с.
  2. Бойко В. В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других / В. В. Бойко. – М.: Филинъ, 1996. – 472 с.
  3. Железовская Г. И. Креативное коммуникативное поведение как средство творческой самореализации личности обучающегося / Г. И. Железовская, М. В. Абрамова, Е. Н. Гудкова // Образование и наука. Известия Уральского отделения РАО: журн. теорет. и приклад. исследований. – 2015. – Выпуск 4. – С. 79-87, DOI:10.17853/1994-5639-2015-4-79-88.
  4. Иванова И. А. Сущность и структура социально-перцептивных способностей / И. А. Иванова // Вестник СевКавГТУ «Гуманитарные науки». – 2004. – Выпуск 1. – С. 25-37.
  5. Лекторский В. А. О толерантности, плюрализме и критицизме / В. А. Лекторский // Вопросы философии. – 1997. – Выпуск 11. – С. 44-58.
  6. Товстокора Ю. В. Дослідження комунікативної толерантності молоді до соціальних груп які дискримінуються у суспільстві / Ю. В. Товстокора // Тенденції розвитку психології та педагогіки: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 4-5 листопада 2016 року). – К. : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2016. – Випуск 4. – С. 79-81.
  7. Фетискин Н. П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп / Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов – М.: Изд-во Института Психотерапии, 2002. – 490 с.
  8. Martynova E. M. (2004). Culture of communicative behavior in interpersonal communication. Vedecko vydavatelske centrum Sociosfera-CZ s.r.o., № 60, 59-60.