2017 - №1

ЗМІСТ

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Кочубейник Ольга

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ АНОМІЇ: КОНСТРУЮВАННЯ ОПИТУВАЛЬНИКА

 

Радчук Галина

ОСВІТНІЙ ДІАЛОГ ЯК ІННОВАЦІЙНА ГУМАНІТАРНА ТЕХНОЛОГІЯ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ У ВНЗ

 

Редько Сергій

ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

 

Адамська Зоряна

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ФАСИЛІТАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА В КОНТЕКСТІ ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

 
ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ ТА ЇЇ САМОРОЗВИТКУ

 

Плющ Олександр

СУБ’ЄКТ У СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГІЇ: СИНЕРГЕТИЧНА МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ

 

Зелінська Тетяна

АМБІВАЛЕНТНИЙ ШЛЯХ ЖИТТЯ ДРУЖИНИ АЛКОГОЛІКА

 

Вінник Наталія

МОДЕЛЬ ОСОБИСТОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО ОБДАРОВАНОГО СТАРШОКЛАСНИКА

 

Макарчук Наталія, Стусь Анна

РОЛЬ ОСОБИСТІСНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ У ПРЕВЕНЦІЇ ФРУСТРАЦІЇ В ПРОФЕСІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

 


 

ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

 

Рафіков Олександр

СОЦІАЛЬНИЙ ОПТИМІЗМ ЯК ЧИННИК КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ: ОЦІНКА ЕКСПЕРТІВ

 

Варягіна Аліна

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСІВ ГРОМАДСЬКОЇ УЧАСТІ

 

Товстокора Юлія

КОМУНІКАТИВНА ПОВЕДІНКА ОСОБИСТОСТІ: ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ МІЖ КОМПОНЕНТАМИ

 

Шапаренко Юлія

СЕМАНТИЧНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ АВТО- ТА ГЕТЕРОСТЕРЕОТИПІВ У ЕТНІЧНІЙ САМОСВІДОМОСТІ ЛЕМКІВСЬКОГО НАРОДУ

 

Склярук Анастасія

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМНОЇ СІМ’Ї З ПОЗИЦІЇ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ

 


 

ПСИХОЛОГІЯ КОНФЛІКТУ

 

Петрунько Ольга

ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНИЙ КОНФЛІКТ НА СТИКУ КОНФЛІКТОЛОГІЇ, ПРАКТИЧНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

 

Власенко Інна

ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНІ КОНФЛІКТИ ВЧИТЕЛІВ: МОТИВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

 

Сидорко Ігор

РОЛЬ КЕРІВНИКА В УПРАВЛІННІ КОНФЛІКТАМИ У КОЛЕКТИВІ

 


 

КОРЕКЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНА ТА РОЗВИВАЛЬНА РОБОТА

 

Скрипник Тетяна

ПЕРЕВАГИ КОМАНДНОЇ РОБОТИ В ПРОЦЕСІ СУПРОВОДУ ДИТИНИ З АУТИЗМОМ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

 

Дзюбинська Марія

ВНУТРІШНЯ КАРТИНА ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ХВОРИХ НА ЕПІЛЕПСІЮ: ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ