2016 - №4

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2016.4

ЗМІСТ

 

ТЕОРІЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

 

Шрамко Оксана

ІНТЕГРАЦІЯ ЯК СВІТОГЛЯДНА ПАРАДИГМА МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

 

Кареліна Олена

КОНЦЕПЦІЯ ІНТЕРДІЯЛЬНІСНОГО НАВЧАННЯ

 

Фамілярська Лариса

МОБІЛЬНІСТЬ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

 

Загородня Алла

ПРОБЛЕМА ЯКОСТІ ТА ЗМІСТУ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

 

Клопов Роман, Безкоровайна Лариса

ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ТУРИЗМОЗНАВСТВА У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

 

Ковальський Роман

КРИТЕРІЇ ТА РІВНЕВА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ ДО КЕРУВАННЯ ШКІЛЬНИМ ЕСТРАДНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНИМ КОЛЕКТИВОМ

 

Сліпчук Валентина

ТЕНДЕНЦІЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ (50-60 РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ)

 

Діденко Ірина

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНИХ З’ЇЗДІВ ПІД ЧАС РЕВОЛЮЦІЇ 1905-1907 РОКІВ

 


 

ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

 

Сисоєва Світлана

ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА (Ed.D.) В ГАЛУЗІ ОСВІТИ У США

 

Батечко Ніна

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ В МАГІСТРАТУРІ У СПЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ

 

Мосьпан Наталія

ТЕНДЕНЦІЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

 

Когут Світлана

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНОВЛЕННЯ ПЕДАГОГІКИ ПРАЦІ В РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА: АНАЛІЗ БАЗОВИХ ПОНЯТЬ

 

Євтушенко Наталія

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПОЛЬСЬКОГО ДОСВIДУ В СТВОРЕННI НАЦIОНАЛЬНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ПРОФЕСIЙНОЇ ПIДГОТОВКИ МАЙБУТНIХ УЧИТЕЛIВ

 

Тригуб Ілона

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ЕКСПЕРТІВ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ У СЛОВ’ЯНСЬКИХ СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ

 

Линьов Всеволод

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ НА ЗАСАДАХ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ: ДОСВІД РОБОТИ МІЖНАРОДНИХ ШКІЛ ЯКОСТІ (QSI)

 

Карпенко Ореста

ОПІКА І ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ У ПРИТУЛКАХ НІМЕЧЧИНИ

 


 

ПРАКТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

 

Мартиненко Світлана, Шкарбан Людмила

ЗМІСТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО РОБОТИ З ЛІВОРУКИМИ ДІТЬМИ

 

Овчаренко Наталія

СУЧАСНИЙ СТАН ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО ВОКАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Лисенко Олександра

ІГРОВІ КОМП’ЮТЕРНІ ПЛАТФОРМИ ЯК ЗАСІБ КОНТРОЛЮ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ

 

Петрова Світлана

ОБГРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ ІННОВАЦІЙНОГО ДИТЯЧОГО БУДИНКУ

 

Олішевич Віолетта

СПЕЦИФІКА РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ З УЧНЯМИ РІЗНОГО ВІКОВОГО РІВНЯ

 


 

ТЕХНОЛОГІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

 

Кульбашна Ярослава, Ткачук Олена

ФОРУВАННЯ ЗАГАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ

 

Манюк Любов

ТЕХНОЛОГІЯ ВРАХУВАННЯ ЛІНГВІСТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФАХОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ

 

Скиба Марія

ФОРМУВАННЯ УМІНЬ ЕКОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ ТРЕНІНГУ

 

Майєр Наталія

РEФЛЕКСИВНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ПРОЦЕСІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

Ржевська Наталія

ОСНОВИ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ БАКАЛАВРА З ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 


 

КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

 

Ван Яцзюнь

ЗМІСТ І СТРУКТУРА КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

 

Веремчук Олена

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ДОКУМЕНТОЗНАВЦІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ: ЗМІСТОВИЙ АСПЕКТ