2016 - №3

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2016.3


ЗМІСТ

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Лозова Ольга
ПСИХОЛОГІЯ VS ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ? ОСВІТЯНСЬКИЙ ВІДГОМІН НАУКОВОЇ ДИСКУСІЇ
DOI https://doi.org/10.28925/2078-1687.2016.3.712

Омельченко Людмила
ПРОБЛЕМИ ГЕНДЕРНОЇ ПСИХОЛОГІЇ У НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ С. БАЛЕЯ
DOI https://doi.org/10.28925/2078-1687.2016.3.1316

Кутішенко Валентина
ФЕНОМЕН МІЖСТАТЕВОЇ ЛЮБОВІ В КОНТЕКСТІ ДУХОВНОЇ ПАРАДИГМИ ПСИХОЛОГІЇ

DOI https://doi.org/10.28925/2078-1687.2016.3.1722Яценко Тамара, Поляничко Олена, Педченко Олександра
МЕТОДОЛОГІЯ ГЛИБИННОГО ПІЗНАННЯ ПСИХІКИ СУБ’ЄКТА

DOI https://doi.org/10.28925/2078-1687.2016.3.2330Побірченко Неоніла
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ ОРІЄНТИРИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

DOI https://doi.org/10.28925/2078-1687.2016.3.3034

 

 


ПСИХОЛОГІЯ РОЗВИТКУ І САМОРОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

Зелінська Тетяна
РОЗВИТОК АМБІВАЛЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ У ЮНАЦТВІ У КОНТЕКСТІ ОСОБИСТІСНО-ІНТЕГРАТИВНОЇ КОНЦЕПЦІЇ

DOI https://doi.org/10.28925/2078-1687.2016.3.3540


Біла Ірина
ТВOРЧІСТЬ: СТРАТЕГІЇ ТА ТЕНДЕНЦІЇ МИСЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
DOI https://doi.org/10.28925/2078-1687.2016.3.4146

Ліщинська Олена
ІНТЕРАКТИВНІ ПОТРЕБИ ОСОБИСТОСТІ ЯК ЧИННИК АВТОНОМНОСТІ АБО ЗАЛЕЖНОСТІ

DOI https://doi.org/10.28925/2078-1687.2016.3.4751Журавльова Лариса, Шпак Марія
САМОРЕГУЛЯЦІЯ В СТРУКТУРІ  ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
DOI https://doi.org/10.28925/2078-1687.2016.3.5256

Осадько Олеся
КОМУНІКАТИВНІ УМОВИ РОЗВИТКУ САНОГЕННОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ

 DOI https://doi.org/10.28925/2078-1687.2016.3.5761Сорокіна Олена
ЗМІСТ УЯВЛЕНЬ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ ПРО СПЕЦИФІКУ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

DOI https://doi.org/10.28925/2078-1687.2016.3.6265

 


 

ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Кочубейник Ольга
АГОНАЛЬНІСТЬ ДИСКУРСУ ТА РЕСУРСИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

DOI https://doi.org/10.28925/2078-1687.2016.3.6671


Петрунько Ольга
СОЦІАЛІЗАЦІЯ СТУДЕНТІВ У ВІРТУАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ: АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ

DOI https://doi.org/10.28925/2078-1687.2016.3.7177

Хазратова Нігора
ДО ПИТАННЯ ПРО ПСИХОЛОГІЧНУ ПРИРОДУ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ТА ЇЇ ДИНАМІКУ

DOI https://doi.org/10.28925/10.28925/2078-1687.2016.3.7882Варягіна Аліна
ОСОБЛИВОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ УЧАСТІ МОЛОДІ В СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ УМОВАХ СУЧАСНОСТІ

DOI https://doi.org/10.28925/2078-1687.2016.3.8388Мирончак Катерина
ВПЛИВ ПРАКТИКИ УСВІДОМЛЕННЯ ВЛАСНОЇ СМЕРТНОСТІ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ЖИТТЄВОГО ДОСВІДУ ОСОБИСТОСТІ
DOI https://doi.org/10.28925/2078-1687.2016.3.8993

Клименко Анастасія
МІЖОСОБИСТІСНЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЧИННИК ГОТОВНОСТІ ДИТИНИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО НАВЧАННЯ В ШКОЛІ

DOI https://doi.org/10.28925/2078-1687.2016.3.9499


Рафіков Олександр
ВИВЧЕННЯ УЯВЛЕНЬ СТУДЕНТІВ ПРО СОЦІАЛЬНИЙ ОПТИМІЗМ ЗА ДОПОМОГОЮ КОНСТАТУВАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ
DOI https://doi.org/10.28925/2078-1687.2016.3.99103

Бєрющева Ірина
ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЖІНОК-ДОМОГОСПОДАРОК З РІЗНИМ РІВНЕМ КОМУНІКАТИВНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ

DOI https://doi.org/10.28925/2078-1687.2016.3.104108

 

 


 

ОСНОВИ СІМЕЙНОЇ ТА ДИТЯЧОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Бевз Галина, Колпакова Ганна
ОСОБЛИВОСТІ УЯВЛЕНЬ ПРО СІМ’Ю У ЧОЛОВІКІВ ДВОХ ПОКОЛІНЬ

DOI https://doi.org/10.28925/2078-1687.2016.3.109112


Склярук Анастасія
ПРОБЛЕМНА СІМ’Я ЯК ПРЕДМЕТ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ: ТРУДНОЩІ ВИЗНАЧЕННЯ Й ОПЕРАЦІОНАЛІЗАЦІЇ
DOI https://doi.org/10.28925/2078-1687.2016.3.113118

Савченко Юрій
БАТЬКІВСТВО В АСПЕКТІ ПЕРИНАТАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

DOI https://doi.org/10.28925/2078-1687.2016.3.119122


Теплюк Анна
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДОВІЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
DOI https://doi.org/10.28925/2078-1687.2016.3.123127

Коток Марія
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

DOI https://doi.org/10.28925/2078-1687.2016.3.128132