2016 - №3

ЗМІСТ

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Лозова Ольга
ПСИХОЛОГІЯ VS ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ? ОСВІТЯНСЬКИЙ ВІДГОМІН НАУКОВОЇ ДИСКУСІЇ

Омельченко Людмила
ПРОБЛЕМИ ГЕНДЕРНОЇ ПСИХОЛОГІЇ У НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ С. БАЛЕЯ

Кутішенко Валентина
ФЕНОМЕН МІЖСТАТЕВОЇ ЛЮБОВІ В КОНТЕКСТІ ДУХОВНОЇ ПАРАДИГМИ ПСИХОЛОГІЇ

Яценко Тамара, Поляничко Олена, Педченко Олександра
МЕТОДОЛОГІЯ ГЛИБИННОГО ПІЗНАННЯ ПСИХІКИ СУБ’ЄКТА

Побірченко Неоніла
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ ОРІЄНТИРИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

 


ПСИХОЛОГІЯ РОЗВИТКУ І САМОРОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

Зелінська Тетяна
РОЗВИТОК АМБІВАЛЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ У ЮНАЦТВІ У КОНТЕКСТІ ОСОБИСТІСНО-ІНТЕГРАТИВНОЇ КОНЦЕПЦІЇ

Біла Ірина
ТВOРЧІСТЬ: СТРАТЕГІЇ ТА ТЕНДЕНЦІЇ МИСЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ліщинська Олена
ІНТЕРАКТИВНІ ПОТРЕБИ ОСОБИСТОСТІ ЯК ЧИННИК АВТОНОМНОСТІ АБО ЗАЛЕЖНОСТІ

Журавльова Лариса, Шпак Марія
САМОРЕГУЛЯЦІЯ В СТРУКТУРІ  ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Осадько Олеся
КОМУНІКАТИВНІ УМОВИ РОЗВИТКУ САНОГЕННОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ

Сорокіна Олена
ЗМІСТ УЯВЛЕНЬ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ ПРО СПЕЦИФІКУ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 


 

ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Кочубейник Ольга
АГОНАЛЬНІСТЬ ДИСКУРСУ ТА РЕСУРСИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

Петрунько Ольга
СОЦІАЛІЗАЦІЯ СТУДЕНТІВ У ВІРТУАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ: АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ

Хазратова Нігора
ДО ПИТАННЯ ПРО ПСИХОЛОГІЧНУ ПРИРОДУ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ТА ЇЇ ДИНАМІКУ

Варягіна Аліна
ОСОБЛИВОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ УЧАСТІ МОЛОДІ В СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ УМОВАХ СУЧАСНОСТІ

Мирончак Катерина
ВПЛИВ ПРАКТИКИ УСВІДОМЛЕННЯ ВЛАСНОЇ СМЕРТНОСТІ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ЖИТТЄВОГО ДОСВІДУ ОСОБИСТОСТІ

Клименко Анастасія
МІЖОСОБИСТІСНЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЧИННИК ГОТОВНОСТІ ДИТИНИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО НАВЧАННЯ В ШКОЛІ

Рафіков Олександр
ВИВЧЕННЯ УЯВЛЕНЬ СТУДЕНТІВ ПРО СОЦІАЛЬНИЙ ОПТИМІЗМ ЗА ДОПОМОГОЮ КОНСТАТУВАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

Бєрющева Ірина
ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЖІНОК-ДОМОГОСПОДАРОК З РІЗНИМ РІВНЕМ КОМУНІКАТИВНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ

 


 

ОСНОВИ СІМЕЙНОЇ ТА ДИТЯЧОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Бевз Галина, Колпакова Ганна
ОСОБЛИВОСТІ УЯВЛЕНЬ ПРО СІМ’Ю У ЧОЛОВІКІВ ДВОХ ПОКОЛІНЬ

Склярук Анастасія
ПРОБЛЕМНА СІМ’Я ЯК ПРЕДМЕТ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ: ТРУДНОЩІ ВИЗНАЧЕННЯ Й ОПЕРАЦІОНАЛІЗАЦІЇ

Савченко Юрій
БАТЬКІВСТВО В АСПЕКТІ ПЕРИНАТАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Теплюк Анна
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДОВІЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Коток Марія
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ