2016 - №2

ЗМІСТ

 

ТЕОРІЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Цзян Сяоянь, Сяо Су
ІДЕЇ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО ТА СУЧАСНА ШКІЛЬНА ОСВІТА КНР

Соколова Ірина
ПОНЯТТЄВО-ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АПАРАТ ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ: ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА

Будник Олена, Васянович Григорій
МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ

Линьов Костянтин
КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ НА ЗАСАДАХ ЛІДЕРСТВА

Дика Наталія
РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ У СУЧАСНІЙ ЛІНГВОДИДАКТИЦІ

Смолюк Світлана
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИВАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

Вей Чжеюань
ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ: ПРИНЦИПИ ТА НАПРЯМИ

 

ПРАКТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Лисенко Олександра
ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ПІДГОТОВЦІ ЛІКАРІВ

Нагрибельна Інна
САМОСТІЙНА РОБОТА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Сорокін Ігор
ІНТЕРАКТИВНІ ФОРМИ РОБОТИ ЯК ЗАСІБ КОРЕКЦІЇ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ШКОЛЯРІВ

 

ТЕХНОЛОГІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Руденко Н
іна
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ: ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ

Фурс Тетяна
ВИМОГИ ДО ВПРАВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ ВМІНЬ РЕФЕРАТИВНОГО ПЕРЕКЛАДУ

 

КОМПЕТЕНТНІСНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Дерека Тетяна
ФОРМУВАННЯ АКМЕОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ПРОЦЕСІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Ковтун Оксана
КРИТЕРІЇ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ


ЗАРУБІЖНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД

Сисоєва Світлана, Регейло Ірина
ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ В УНІВЕРСИТЕТАХ США

Коваль Тамара, Аврамчук Антон
ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ MOODLE ДЛЯ СТВОРЕННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ З МОВНИХ ДИСЦИПЛІН: ЗАРУБІЖНИЙ І ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

Кульбашна Ярослава
ПІДГОТОВКА КОМПЕТЕНТНОГО ЛІКАРЯ: АКРЕДИТАЦІЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ І США