2015 - № 5-6 (50-51)

                                                                     ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Бобрицька В. І.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Брюханова Г. В.
ТЕНДЕНЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДРУКОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ: ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ

Диба Т. Г.
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Грищук Ю. В.
ПРІОРИТЕТИ ТА ПРИНЦИПИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ДОСЛІДЖЕННЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ ВЧЕНИХ

Сапрунова О. Г.
ГЕНЕЗА КОНЦЕПЦІЙ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ОБДАРОВАНОСТІ У СВІТОВІЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ ПРАКТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ШКІЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Нагрибельна І. А.
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ДО НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

Дика Н. М.
РОБОТА З УЧНЯМИ СТАРШОЇ ШКОЛИ НАД ЛІНГВІСТИЧНИМИ ПОНЯТТЯМИ: ВИВЧЕННЯ СКЛАДНОПІДРЯДНОГО РЕЧЕННЯ

Шкільова Г. М., Дубяга С. М., Шевченко Ю. М.
ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ УСПІШНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

Донець М. Г.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ 

УПРАВЛІННЯ ПЕДАГОГІЧНИМ ПРОЦЕСОМ

Редько С. І., Панченко А. Г.
ФОРМУВАННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

Нідзієва В. А.
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД У ДОСЛІДЖЕННІ ТА ПРАКТИЦІ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЮ КУЛЬТУРОЮ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  

ТЕХНОЛОГІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Проценко О. Б.
ІННОВАЦІЙНІ ЛЕКЦІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАГІСТРІВ

Гнілуша Н. В., Гнілуша С. І.
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ЕКОЛОГІВ В УМОВАХ УНІВЕРСИТЕТУ

Козир М. В.
ІКТ-ПЕДАГОГІКА – СКЛАДОВА СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Щербина О. А.
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ВИКЛАДАЧІВ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УНІВЕРСИТЕТІ

Ковальчук І. М.
ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ

Процька С. М.
ЗАСТОСУВАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ БАКАЛАВРІВ ФІЛОЛОГІЇКОМПЕТЕНТНІСНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Кульбашна Я. А.
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ У ВИЩОМУ МЕДИЧНОМУ ЗАКЛАДІ УКРАЇНИ 

Волкова Н. І.
ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Беседа Н. А.
ВИВЧЕННЯ МОТИВАЦІЙНОГО КОМПОНЕНТУ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Луценко О. В.
ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ КУРСАНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МВС УКРАЇНИ ДО НАВЧАННЯ 

Петренко Н. В.
ДО ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯЗАРУБІЖНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД

Загородня А. А.
БАЗОВІ ПОНЯТТЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНСЬКОМУ ТА ПОЛЬСЬКОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

Литвин Л. В.
НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ФЕДЕРАЛЬНИХ ЗЕМЕЛЬ НІМЕЧЧИНИ З ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ ДЛЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Пономаренко Н. Г.
ЕКСПЕРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ГАЛУЗІ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: ДОСВІД НІМЕЧЧИНИ ТА АВСТРІЇ

Лисенко О. Ю.
ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА ЛІКАРІВ: ДОСВІД СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ