2014 - Випуск 4

 

ЗМІСТ

Частина I

ТЕОРІЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Колесник І. О. Філософсько-антропологічні основи педагогічних поглядів (друга половина хІх – початок хх ст.)

Долинський Є. В. Географічна структура і освітні рівні фахової підготовки майбутніх перекладачів в університетах України

Тригуб І. І. Освіта як об’єкт експертизи

Грищук Ю. В. Визначення професійної освіти і навчання: сучасні акценти

Частина II

ПРАКТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Сисоєва С. О. Компаративістика у сфері освіти: навчальний курс для магістрів

Желанова В. В. Динаміка середовищеутворення у технології контекстного навчання майбутнього вчителя початкових класів

Курбан О. В. Специфіка та особливості підготовки PR-фахівців для сучасного профільного ринку

Державець Д. О., Солошич І. О. Аспекти екологізації у змісті економічних дисциплін для професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі транспортних технологій

Частина III

ТЕХНОЛОГІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Козак Л. В. Інноваційні технології навчання у підготовці майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності

Брюханова Г. В. Впровадження інформаційних технологій в освіту дизайнерів друкованої продукції

Частина ІV

КОМПЕТЕНТНІСНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Чернуха Н. М., Козир М. В. Інформація як педагогічна категорія процесу формування інформаційної компетентності

Волярська О. С. Підвищення професійної компетентності зареєстрованих безробітних засобами дистанційного навчання

Довмантович Н. Г. Формування самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців як педагогічна проблема

Левкович У. О. Формування професійних компетентностей маркетологів готельної діяльності

Частина V

ЗАРУБІЖНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД

Гриневич Л. М. Зарубіжний досвід оцінювання професійної діяльності вчителя засобами моніторингу

Мосьпан Н. В. Тенденції розвитку державного фінансування вищої освіти в Європейському Союзі

Тименко М. М. Особливості роботи координаторів та консультантів з професійної орієнтації учнів у школах Великої Британії

Скиба К. М. Професійна підготовка перекладачів у країнах-учасницях Болонського процесу

Частина VI

ПСИХОЛОГІЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Філоненко М. М. Методологія та методики комплексного психологічного вивчення особистості студента-медика

Синявська Н. Я. Особливості психоемоційного стану студентів-медиків під час

вивчення дисципліни «Анатомія людини»: організаційний аспект

Грімсолтанова Р. Е. Особливості переживання міфологічних страхів у юнаків і дівчат

у період студенства