2014 - Випуск 3
                                                                                    ЗМІСТ


Частина 1
ТЕОРІЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ
Батечко Н. Г.
МОДЕЛЮВАННЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ
Конопленко Л. О.
ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ УСНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
Довмантович Н. Г.
САМООСВІТНЯ КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ
Іонова О. М.
ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА ОРІГАМІ: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ
Сорокін І. І.
ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ У ПІДЛІТКІВ ГРУПИ РИЗИКУ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ
Цуркан Т. Г.
ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА БАТЬКІВ 
Леонтьєва І. В.
ВНЕСОК О. ЛАЗУРСЬКОГО У РОЗВИТОК МЕТОДОЛОГІЇ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ: МЕТОД ПРИРОДНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ 

Частина 2
ПРАКТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ
 
Синекоп О. С.
КОНТРОЛЬ ЗА СТВОРЕННЯМ ІНШОМОВНИХ КОЛЕКТИВНИХ ПУБЛІКАЦІЙ СТУДЕНТАМИ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
Чернігівська Н. С.
ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Гуменюк О. М.
ПРОБЛЕМИ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ У СВІТОВИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР
Бабенко Л. В.
ПРОФЕСІЙНО-ХУДОЖНЯ ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
Фольварочний І. В.
ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Брюханова Г. В.
ДО ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТИ ФАХІВЦІВ З ДИЗАЙНУ ДРУКОВАНОЇ
ПРОДУКЦІЇ
Наконечна О. В.
СТАН ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ АРТ-ТЕРАПІЇ У РОБОТІ З ПІДЛІТКАМИ

Частина 3
ТЕХНОЛОГІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОГО
ПРОЦЕСУ
Козак Л. В.
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ТЕХНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Балаєва К. С.
МОДЕЛЮВАННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОГО ПРОФІЛЮ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Корнят В. С.
ФОРМИ ТА МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ДІАГНОСТИЧНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Сєрих  Л. В.
ТЕХНОЛОГІЯ ВЗАЄМОДІЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ТА ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В ЕСТЕТИЧНОМУ ВИХОВАННІ ПІДЛІТКІВ

Частина 4
КОМПЕТЕНТНІСНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ
Козир М. В.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
Греб М. М.
ЛІНГВОДИДАКТИЧНА СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ
Кульбашна Я. А.
ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ СТОМАТОЛОГІВ

Частина 5
ЗАРУБІЖНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД
 
Коцюбинський О. В.
РЕФОРМАТОРСЬКА ПЕДАГОГІКА НІМЕЧЧИНИ ЯК ПЕДАГОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН ПОЧАТКУ ХХ СТ. 
Заяць Л. І.
ІНТЕГРАЦІЯ УНІВЕРСИТЕТІВ НІДЕРЛАНДІВ У МІЖНАРОДНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
Поляничко З. О.
ТЕНДЕНЦІЇ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА

Частина 6
ПСИХОЛОГІЯ ПЕДАГОГІЧНОГО
ПРОЦЕСУ

Вознюк А. В.
ЗАГАЛЬНИЙ РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ КЕРІВНИКІВ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ ДО УПРАВЛІННЯ ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ
Громова Н. М.
ПРОБЛЕМА КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ У ПРАЦЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ ДОСЛІДНИКІВ