2014 - Випуск 2

ЗМІСТ

Частина I
ТЕОРІЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Лодатко Є.О. СТРУКТУРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ
Резван О.О.  РЕФЛЕКСИВНА САМООЦІНКА ОСОБИСТИХ РЕСУРСІВ СТУДЕНТІВ
Суслов Т.О. МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ

Частина II
ПРАКТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Білецька Г.А. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОЛОГІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Мельничук Т.Ф. ВИХОВАННЯ ПАТРІОТИЗМУ ТА НАЦІОНАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯКУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
Кісельова О.Г. ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ НОМЕНКЛАТУРИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ МЕДИЧНХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Семененко І.Є. ОСОБЛИВОСТІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Березюк В.П. ПРОГАЛИНИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ТАКТИКИ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ

Частина III
УПРАВЛІННЯ ПЕДАГОГІЧНИМ ПРОЦЕСОМ
 
Нідзієва В.А. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Візнюк В.В. НАСТАНОВА ЯК ПЕДАГОГІЧНА УМОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ У МАЙБУТНІХ КЕРІВНИКІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Павинська Н.А. ВЕДЕННЯ ДІЛОВОДСТВА ЗІ СТУДЕНТСЬКИХ СПРАВ ЯК НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСПЕКЦІЇ В УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)

Частина IV
ТЕХНОЛОГІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Козак Л.В. СПЕЦИФІКА ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ
Волкова Н.І. ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
Нітенко О.В. ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ІНШОМОВНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ПРАВА
Лукяненко В.В. ДОСВІД УПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Частина V
КОМПЕТЕНТНІСНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Кульбашна Я.А.  ЗНАЧУЩІСТЬ СОЦІАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СТОМАТОЛОГІВ
Рибінська Ю.А. ДІАГНОСТИКА РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ

Частина VI
ЗАРУБІЖНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД

Сисоєва С.О. ПРОБЛЕМИ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ У ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ПОЛЬСЬКИХ УЧЕНИХ
Мосьпан Н.В. МАРКЕТИЗАЦІЯ ТА ЄВРОПЕЇЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ
Литвин Л.В. КОНЦЕПЦІЯ Ф. ФРЬОБЕЛЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ОСВІТИ ВИХОВАТЕЛІВ ДЛЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У НІМЕЧЧИНІ (ХІХ СТ.)
Логуш Л.Г. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

Частина VII
ПСИХОЛОГІЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Побірченко Н.А. КОНСУЛЬТАЦІЙНІ МОДЕЛІ СПІЛКУВАННЯ В ОСВІТОЛОГІЧНОМУ ПРОСТОРІ
Гончар А.М. ПСИХОЛОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ В УЧНІВ ПРОФІЛЬНИХ КЛАСІВ
Чиханцова О.А. ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ДО ОВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ