№ 2, 2002.

ЗМІСТ

ПЕДАГОГІКА

Антонюк Р.І.
ЄВРОПЕЙСЬКІ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІ СТАНДАРТИ

Євець Є.В.
ВИКОРИСТАННЯ ІНОЗЕМНИХ ФАХОВИХ ТЕКСТІВ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ЕКОНОМІСТА

Заскалєта С.Г.
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Кекух Л.В.
ДО ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРИЗАЦІЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ

Козій М.К.
ЕТИЧНИЙ КОМПОНЕНТ У ФОРМУВАННІ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

Кондратова Н.О.
СИСТЕМА ПРОФОРІЄНТАЦІЇ ЯК ЧИННИК УПРАВЛІННЯ НЕПЕРЕРВНОЮ ПРОФЕСІЙНОЮ ОСВІТОЮ

Лакоза Н.В.
МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ НАУКОВИХ ПОНЯТЬ

Смікал В.О.
ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА

Сущенко Л.П.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ

Харабет В.В.
ДИДАКТИЧНІ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ, ПЕРЕПІДГОТОВКИ Й ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ РОБІТНИКІВ В УКРАЇНІ

Чобітько М.Г.
ЗМІСТ ОСВІТИ В УМОВАХ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОЇ ПАРАДИГМИ


ПСИХОЛОГІЯ

Болтівець С.І.
УКРАЇНСЬКІ ВИХОВНІ ІДЕАЛИ І МОРАЛЬНІ НОРМИ ПСИХІЧНОЇ САМООРГАНІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

Єгорова Є.В.
СПОСОБИ ПОВЕДІНКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ У ФРУСТРАЦІЙНИХ СИТУАЦІЯХ СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Іваницька П.Ф.
САМОТВОРЕННЯ ГУМАНІСТИЧНО-ЦІНІСНОГО ДОСВІДУ В ПІДГОТОВЦІ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ

Карп С.І.
МОДЕЛЬ СТРУКТУРИ ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ УПРАВЛІНЦЯ

Крюкова Д.Ф.
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ПОБУДОВИ РОЗВИВАЮЧОГО НАВЧАННЯ

Литвинова Н.І.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ в УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ МОТИВАЦІЇ ДО ТВОРЧОСТІ

Мельниченко В.В.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ

Олексенко В.М.
НАПРЯМИ АДАПТАЦІЇ ПЕРШОКУРСНИКІВ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Поясок Т.Б.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ У ВИЩИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Хімчук Л.І.
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТЕХНІЧНОГО МИСЛЕННЯ У ДІТЕЙ