№ 1, 2002.

ЗМІСТ

ПЕДАГОГІКА

Грищенко О.А.
ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ

Грищенко Ю.В.
ВОКАЛЬНО-ХОРОВА ПІДГОТОВКА У ДОРЕВОЛЮЦІЙНИХ ГІМНАЗІЯХ УКРАЇНИ

Дубасенюк О.Л.
РОЛЬ ІГРОВОЇ МЕТОДИКИ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Жебровський Б.М.
ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНА РЕТРОСПЕКТИВА КАТЕГОРІЇ ЯКІСТЬ ОСВІТИ

Заскалета С.Г.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА НЕФІЛОЛОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТАХ У ВИЩИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Іванців Л.Г.
НЕПЕРЕРВНІСТЬ В ОСВІТІ ЯК ІСТОРИЧНА СПАДКОЄМНІСТЬ ЇЇ ЗАСАД: ЗВЕРНЕННЯ-ПОКЛИК

Ісьянова Л.М.
ОСМИСЛЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПОТЕНЦІАЛУ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У ВИХОВАННІ УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО УЧИЛИЩА

Казаков В.М., Талалаєнко О.М., Гаріна М.Г., Оборнєв Л.Є., Первак М.Б.
СИСТЕМА НЕПЕРЕРВНОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ: МЕТОДОЛОГІЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ

Кондратюк О.П.
СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ЯК ВАЖЛИВЕ ЗАВДАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ПРОФТЕХУЧИЛИЩ

Корсунська Н.О.
ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Кутова Н.А.
ПРОБЛЕМА ОСВІТИ ЖІНОК В ІСТОРІЇ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ

Лакоза Н.В.
ПРИНЦИП НЕПЕРЕРВНОСТІ У ФОРМУВАННІ НАУКОВИХ ПОНЯТЬ З БІОЛОГІЇ У ДОВУЗІВСЬКІЙ ПІДГОТОВЦІ

Мурніна Г. С.
РОЗВИТОК ДУХОВНОСТІ УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО УЧИЛИЩА НА УРОКАХ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Нероба Е.
ОСНОВНІ ПРАВИЛА І ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ІІЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ПОЛЬЩІ

Носаченко І.М.
ГУМАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ УЧИЛИЩ

Орлов В.Ф.
ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ У ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ

Приступ Т.М.
РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ в УКРАЇНІ

Рудницька О.П.
ПЕДАГОГІЧНІ ПРИНЦИПИ

Харабет В.В.
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА В ІСТОРИЧНИХ УМОВАХ ПІДГОТОВКИ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ В УКРАЇНІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ


ПСИХОЛОГІЯ

Вільш І.
ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛИХ ІНДИВІДУАЛЬНИХ РИС ОСОБИСТОСТІ

Євдокимова Г.О.
ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ: ПСИХОДИНАМІЧНИЙ ПІДХІД ТА ДВА МЕТОДИ ОЦІНКИ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ

Єгорова Є. В.
ВАЖКІ СИТУАЦІЇ У КОНТЕКСТІ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТСТВА ДО НАВЧАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Кондратова Н.О.
КРИТЕРІЇ ПСИХІЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Крюкова Д. Ф.
ПСИХОЛОГІЗАЦІЯ - ПРОВІДНИЙ ПРИНЦИП ПОБУДОВИ ОСОБИСТІСНО РОЗВИВАЛЬНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МОЛОДІ

Литвинова Н.І., Коркунової А.О.
ПСИХОЛОГЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ У ПОЗАШКІЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Помиткін Е.О.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСОБИ РОЗВИТКУ ДУХОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

Федоришин Б.О., Руденко М.А.
СУЧАСНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ШКОЛЯРІВ

Цехмістер Я.В.
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО- ПСИХОЛОПЧНОЇ СЛУЖБИ У МЕДИЧНОМУ ЛІЦЕЇ