№ 2, 2003.

ЗМІСТ

ПЕДАГОГІКА

Баловсяк Н.В.
МОДЕЛЬ ФАХІВЦЯ В КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Джеджера К.В.
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО СПЕЦІАЛІСТА: ЗМІСТОВИЙ АСПЕКТ

Добровольська Н.Є.
УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ МЕЛОС У ПРОФЕСІЙНОМУ РОЗВИТКУ СПІВАКА-БАНДУРИСТА

Кайдановська О.О.
МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ "ОСНОВИ КОМПОЗИЦІЇ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ"

Лимаренко Л.І.
ЗАСТОСУВАННЯ АКТОРСЬКОГО ТРЕНІНГУ В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ

Мамєшина О.С.
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ СУЧАСНИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ВІЗУАЛЬНИХ МИСТЕЦТВ

Орлов В.Ф.
ПРОФЕСІЙНА РЕФЛЕКЦІЯ В ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ

Отич О.М.
МИСТЕЦТВО У РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩИХ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА

Попик О.І.
ХУДОЖНЯ ОСВІТА В СЕРЕДНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ПОДІЛЛЯ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX НА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ

Репетій С.Т.
НАРОДНЕ МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО У РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ

Руденко Л.Л.
ВПЛИВ МИСТЕЦТВА НА РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ

Рудницька О.П.
МИСТЕЦТВО У РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ

Ружицький В.А.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ ВЧИТЕЛЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

Савчин Л.М.
ВИВЧЕННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЇ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Сергєенкова О.П.
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ СУБ'ЄКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Сироткіна Ж.Є.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЗАСОБАМИ ВЗАЄМОДІЇ ВИДІВ МИСТЕЦТВА

Сігаєва Л.Є.
СТАНОВЛЕННЯ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У ШВЕЦІЇ ТА ПОЛЬЩІ

Смірнова Т.А.
ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ДИРИГЕНГСЬКО-ХОРОВОЇ ОСВІТИ

Смірнова В.О.
ПОНЯТТЯ "ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД" У СТРУКТУРУВАННІ ЗНАНЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Соломаха С.О.
ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

Сотська Г.І.
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ - ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ДО ВИКЛАДАННЯ ХУДОЖНЬОГО КОНСТРУЮВАННЯ

Татаренко М.Г.
ТВОРЧІ ЗДІБНОСТІ ЛЮДИНИ: БОРОТЬБА ПРОТИЛЕЖНОСТЕЙ ЧИ СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПОТІК

Тименко В.М.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ІЗ СТУДЕНТАМИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ США

Ткаченко О.М.
ВИКОРИСТАННЯ УКРАЇНСЬКОГО МУЗИЧНОГО ФОЛЬКЛОРУ В ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЯ ШКОЛЯРІВ

Харченко П.В.
ВЗАЄМОДІЯ РІЗНОВИДІВ МИСТЕЦТВА ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ДУХОВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Чембержі М.І.
НЕПЕРЕРВНІСТЬ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ - ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ

Швець Н.О.
ВОКАЛЬНА ПІДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ МУЗИКИ ЯК ОСНОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ДОСКОНАЛОСТІ

ПСИХОЛОГІЯ

Блажкун Т.Д.
ПРОФЕСІЙНЕ "Я" СТАРШОКЛАСНИКА В РЕАЛІЯХ СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ

Євтушенко І.В., Мелоям А.Е.
ПРОЯВ АГРЕСИВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ В КАЗКАХ ТА МІФАХ

Єрастова Л.Є.
ВПЛИВ БАТЬКІВСЬКОГО СТАВЛЕННЯ ДО ДИТИНИ НА РОЗВИТОК ЇЇ ОСОБИСТОСТІ

Левченко О.М.
ПРИНЦИП ТВОРЧОЇ САМОДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОСОБИСТІСНО ЦЕНТРОВАНА ТЕХНОЛОГІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ

Помиткін Е.О.
ІДЕАЛИ КРАСИ, ДОБРА ТА ІСТИНИ У РОЗВИТКУ ДУХОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПРОФЕСІОНАЛА

Помиткіна Л.В.
ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК ЯК ПЕРЕДУМОВА ДУХОВНОГО ЗРОСТАННЯ МОЛОДІ

Снігур Л.А.
СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ ОСОБИСТОСТІ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Чаусова Т.В.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ