№ 1, 2003.

ЗМІСТ

ПЕДАГОГІКА

Алексюк А.М.
ОСВІТНЬО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНЦІВ ТА ЕТНІЧНИХ МЕНШОСТЕЙ УКРАЇНИ (З ІСТОРІЇ 20-30-Х РР. ХХ СТ. І СУЧАСНОСТІ)

Антонюк Р.І.
ЗБЕРЕЖЕННЯ МОВ ТА КУЛЬТУР МЕНШИН: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОНТЕКСТ

Вільш І.
ВИБІР ПРОФЕСІЇ: ОСОБИСТІСНИЙ АСПЕКТ

Воловик П.М.
ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НОВИХ МЕТОДІВ (МЕТОДИК) НАВЧАННЯ

Головченко Г.О.
ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Козак Л. В.
СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ МОДЕЛІ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ

Козловська І.М.
ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД ЯК ЗАГАЛЬНОНАУКОВА МЕТОДОЛОГІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ: ПРОГНОСТИЧНИЙ АСПЕКТ

Новацка У.
СИСТЕМНІ МОДЕЛЮВАННЯ В ОСВІТІ

Титаренко І.О.
ПІДВИЩЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛІВ В СИСТЕМІ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

Чобітько М.Г.
ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ

ПСИХОЛОГІЯ

Бойко Д.М.
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ: КУЛЬТУРА, МОРАЛЬ, ПРАВОВА КУЛЬТУРА

Болтівець С.І.
УКРАЇНСЬКІ ВИХОВНІ ІДЕАЛИ І МОРАЛЬНІ НОРМИ ПСИХІЧНОЇ САМООРГАНІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

Гончарук Т.О.
ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ МІЖОСОБИСТІСНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ

Данилова Т.М.
РОЗВИТОК ГУМАНІСТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Дударенко І.С.
МІЖОСОБИСТІСНИЙ ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК ЯК ФАКТОР ДИНАМІКИ ОЦІННИХ СУДЖЕНЬ УЧАСНИКІВ ГРУПОВОЇ ПСИХОКОРЕКЦІЇ

Євтушенко І.В., Мелоям А.Е.
СТРАХ ЯК ДЕСТРУКТИВНИЙ ПРОЯВ ПСИХІКИ

Жорняк Н.В.
СПІЛКУВАННЯ ЯК ДІЯЛЬНІСТЬ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД

Крюкова Д.Ф.
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Тимошук І.Г.
ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

Чаусова Т.В.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ І МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ