N – 4, 2006

ЗМІСТ

Болтівець С.І.

Освіта дорослих для збереження Роду, Землі і Води – доповідь на VII Міжнародному Тижні «Освіти дорослих» в Україні

Ничкало Н.Г.

Проблема підготовки сучасного виробничого персоналу: педагогічні аспекти

ПЕДАГОГІКА

Артеменко І.Е.

До проблеми відбору змісту психолого-педагогічної підготовки для майбутніх податкових інспекторів

Білецька С.В.

Ідеї педоцентризму в сімейному вихованні США та Японії (60-ті роки XX - початок XXI століття)

Білобровко Т.І.

Шляхи реалізації духовної спадщини Григорія Сковороди в освіті дорослих

Василенко О.В.

Проблеми дистанційної підготовки фахівців в системі неперервної освіти

Гончар Л.К.

Аналіз зарубіжного досвіду професійної підготовки майбутніх соціальних працівників

Гончаренко Н. В.

Підготовка вчителя у контексті неперервної професійної освіти

Гордієнко М.Г.

Формування професійної компетентності майбутньою інженера: психолого-педагогічні аспекти

Давидова В.Д.

Формування екологічної культури дорослих у навчальних гуртках у Швеції

Драніщев Г.В.

Система виховання дітей з особливими потребами в Угорщині

Драніщева Е.І.

До проблеми адекватного розуміння правових норм батьками

Жижко О.А.

Ретроспективний аналіз становлення і розвитку педагогічної освіти в Мексиці

Зель І.О.

Комунікативна грамотність як складова професійної компетентності майбутніх вчителів

Коженьовскі Л.Ф.

Проблеми безпеки життєдіяльності в Євросоюзі

Ковальова С.В.

Розвиток творчої активності вчителів музики в системі підвищення кваліфікації

Лещенко М.П.

Педагогічні ідеї Володимира Вернадського в контексті модернізації сучасної вищої школи

Мартіросян О.І.

Видатні українські жінки та їх роль у розвитку культури та освіти України

Огієнко О.І.

Розвиток освіти дорослих у Данії: організаційно-педагогічний аспект

Радкевич В.О.

Професійно-художня освіта дорослих у професійно-технічних навчальних закладах

Сисоєва С.О.

Високотехнологічні системи освіти дорослих: відкрите навчання

Сігаєва Л.Є.

Форми навчання освіти дорослих

Скульська В.Є.

Розвиток особистості дорослої людини в процесі професійної підготовки

Смірнова В.А.

Поняття «модерація» у контексті підвищення кваліфікації фахівців

Суховірський О.В.

Філософія навчання студентів інформаційним технологіям у вищих педагогічних навчальних закладах

Тархан Л.З., Кадирова Г.А.

Освіта дорослого кримсько-татарського населення: історичний аспект

Чагін В.Я.

Досвід професійної реабілітації молоді з функціональними обмеженнями у професійно-технічних навчальних закладах

Шевченко С.І.

Впровадження Інтернет-технологій для організації читання іноземною мовою в університеті

Шульга Н.В.

Розвиток професійної освіти в Західній Європі

Щербацька В.В.

Самозбереження людського родоводу: виховання професійних умінь

Філіпчук Г.Г.

Еко - Етно - Етична цінність сучасної освіти дорослих

ПСИХОЛОГІЯ

Вінник Н.Д.

Професійна підготовка учнів до діяльності у професійно-технічних навчальних закладах: компетентнісний аспект

Міропольська М.А.

Специфіка проведення профорієнтаційної роботи з дорослим населенням в службі зайнятості

Русова В.В.

Розвиток здатності до самоактуалізації в учнівської молоді

Черкасова Т.М.

Розвиток естетичного компоненту пізнання світу в сучасному психолого-педагогічному процесі