N - 2, 2006

ЗМІСТ

ПЕДАГОГІКА

Вайнола Р.Х.

Особистісний розвиток майбутнього соціального педагога як чинник професійного становлення

Волосевич Г.М.

Формування культури педагогічного спілкування майбутнього вчителя української мови та літератури

Гончар Л.К.

Специфіка професійної діяльності соціальних працівників

Гордієнко М.Г.

Проблема самостійної роботи студентів у сучасних педагогічних дослідженнях

Дарманська І.М.

Із досвіду організації студентського самоврядування в вищому педагогічному навчальному закладі

Коваль М.С, Шуневич Б.І.

Впровадження комбінованого і дистанційного навчання: досвід роботи та перспективи розвитку

Коваль Т.І.

Сучасний стан професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх фахівців спеціальності «Менеджмент організацій» в Україні

Ковальова С.В.

Розвиток творчої активності вчителів музики в системі підвищення кваліфікації

Конох А.П.

Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх фахівців спортивно-оздоровчого туризму в вищому навчальному закладі

Кристопчук Т.Є.

Інформаційні технології у професійній підготовці землевпорядників у коледжі: теоретичний аналіз

Лещенко А.А.

Джерела мотивації домашнього навчання: американський досвід

Мартіросян О.І.

Педагогічна підготовка жінок у середніх навчальних закладах у другій половині XIX - початку XX століття

Осадчий В.В.

Сучасний стан та перспективи розвитку професійного консультування молоді в Україні

Пуцов В.І.

Андрагогіка: теорія навчання дорослої людини

Сисоєва С.О.

Педагогічні технології: коротка характеристика сутнісних ознак

Соколова І.В.

Кредитно-модульна технологія навчання іноземних мов: умови та результати впровадження

Чобітько М.Г.

Сутність та принципи особистісно орієнтованої освіти

ПСИХОЛОГІЯ

Герасіна С.В.

Розвиток професійної спрямованості в учнів професійно-технічних навчальних закладів

Кравчук Л.В.

Етичні знання у засвоєнні етичних норм молодшими школярами: психологічний аспект

Моськін С.І.

Психологічна служба професійно-технічних навчальних закладів у професійному становленні майбутнього фахівця

Поліщук С.П.

Психологічні детермінанти розвитку соціальної зрілості учнів в системі професійно-технічного навчання

Помиткін Е.О.

Діагностика духовного розвитку учнівської молоді засобами сучасної психології

Сургунд Н.А.

Діагностика комунікативності як психологічна передумова професійної придатності майбутнього практичного психолога

Яремчук Н.В.

Методи психологічної допомоги жінці під час вагітності та пологів