N – 2, 2010

ЗМІСТ

ПЕДАГОГІКА

Артеменко І.Е.

Організація контролю за психолого-педагогічною підготовкою майбутнього викладача економіки засобами інформаційних технологій

Білобровко Т.І., Кожуховська Л.П.

Впровадження маркетингу на ринку освітніх послуг

Борщ І.П.

Структура і критерії оцінювання умінь майбутніх фахівців зачіски та макіяжу з комп'ютерного моделювання

Брянцев О.А.

Педагогічна майстерність викладача в організації самостійної роботи студентів з комп'ютерної графіки

Василенко О.В., Жукевич І.П.

Соціокультурна компетенція майбутніх правоохоронців: педагогічний аналіз проблеми

Воловик П.М.

Застосування послідовного критерію відношення ймовірностей в дослідженні ефективності різних методів навчання

Головань М.С.

Підготовка бакалаврів фінансового профілю в Чехії та Україні: порівняльний аналіз

Добровська Л.М.

Критерії та показники рівня сформованості професійної компетентності з інформаційних технологій у майбутніх фахівців медико-інженерного профілю

Дудницька Н.В.

Зміст та функції тестових завдань з англійської мови тесту АСТ для оцінювання успішності учнів старших класів середніх шкіл США

Князська В.В.

Проблеми розвитку вищої приватної освіти в Україні

Красько Т.В.

Зарубіжні стандарти обліку і звітності та американська податкова освіта

Литвин Л.В.

Місія вчителя у Вальдорфській педагогіці

Марчук А.В.

Вплив Болонського процесу на модернізацію вищої освіти у Російській Федерації

Мороз О.О.

Інтернет - технології у сучасній вищій освіті

Негрівода О.О.

Компоненти готовності майбутніх вчителів до профорієнтаційної роботи зі старшокласниками

Ножовнік О.М.

Формування самоосвітньої компетенції майбутніх фахівців з міжнародної економіки

Опольська А.В.

Проблема підготовки управлінських кадрів для дошкільної освіти

Поясок Т.Б.

Електронні засоби навчання: педагогічний аспект

Привалко Д.І.

Проблема організації освіти національних меншин в Україні

Протасов А.Г.

Розвиток логічного мислення у процесі професійної підготовки майбутніх інженерів

Сисоєва С.О.

Педагог вищої школи: складові підготовки

Сігаєва Л.Є.

Роль педагогічної майстерності андрагога в освіті дорослих

Сліпчук В.Л.

Система навчання природничих дисциплін: історико - педагогічний аналіз

Шепель М.Є.

Етапи професійної адаптації майбутніх вчителів

ПСИХОЛОГІЯ

Гончарук Т.О.

Інноваційні педагогічні технології формування здатності до міжособистісної толерантності педагога вищої школи

Маланьїна Т.М.

Методологія тренінгу підвищення ефективності вчителів у подоланні внутрішньоособистісних конфліктів

Помиткін Е.О.

Духовно-особистісний підхід у процесі активізації творчого розвитку вчителя

Юстина Коваль

Від інтелекту розумового типу до інтелекту емоційного - огляд вибраних теорій і понять