2013 – Випуск 3

Зміст

ПЕДАГОГІКА

Батечко Н.Г.

СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВИЩОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ

Біницька К. М.

РОЗВИТОК ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ШКІЛ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА: ІСТОРІОГРАФІЯ ПИТАННЯ

Біницька О. П.

СУЧАСНИЙ СТАН ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ КЕРІВНИКІВ УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ У СФЕРІ ОСВІТИ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Богданова Н.Г.

ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ

Главацька А.О.

СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА ВИЩОЇ ШКОЛИ

Добротвор О.В.

КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Карпов О. О.

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У МОЛОДІ

Козак Л. В.

КРИТЕРІЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Кристопчук Т. Є.

ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА У ЦЕНТРАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИХ ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ КРАЇНАХ: РЕСПУБЛІКА СЛОВАЧЧИНА ТА РЕСПУБЛІКА СЛОВЕНІЯ

Кряжев П.В.

МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ В УКРАЇНІ НА МЕЖІ ХХ-ХХІ СТ.

Кульбашна Я. А.

ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ КОМПЕТЕНТНСТІ У МАЙБУТНІХ СТОМАТОЛОГІВ

Логуш Л. Г.

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Невзоров Р. В.

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА КУРСАНТІВ-ЛЬОТЧИКІВ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Поляничко З. О.

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЧИТЕЛІВ ШКІЛ У РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА

Сівак Н. А.

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Смілянець О.Г.

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ

Филипська В. І.

ДОСЛІДНИЦЬКІ ПІДХОДИ ДО ПОНЯТТЯ, ВИДІВ ТА ЗАХОДІВ ЗАОХОЧЕННЯ ВЧИТЕЛІВ ДО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ

Фурса О. О.

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДИЗАЙН-ОСВІТИ В ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ ПРОФІЛЬНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Шпагіна О. В.

ОБГРУНТУВАННЯ ЕТАПІВ РОЗВИТКУ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ

Юсеф Ю. В.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ

ПСИХОЛОГІЯ

Алексєєва Т. В.

АНАЛІЗ ПСИХОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ

Яремчук Н.В.

ПРОГРАМА ВРАХУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ У ПІДГОТОВЦІ МОЛОДИХ ЖІНОК ДО НАРОДЖЕННЯ ДИТИНИ