2013 - Випуск

ЗМІСТ

 

ПЕДАГОГІКА

 

Беспарточна О. І.

ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРИ СТВОРЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ КВАЛІФІКАЦІЙ УКРАЇНИ

Богданець-Білоскаленко  Н. І.

ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ІДЕЙ ЯКОВА ЧЕПІГИ У ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Бусько М. Б.

НАВЧАННЯ ІММІГРАНТІВ У КАНАДІ

Гаращенко Л. В.

ЦІННІСТЬ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЯК ЧИННИК ГУМАНІСТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Довмантович Н. Г.

ДО ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У МЕДИЧНОМУ УЧИЛИЩІ

Дуганець В.І.

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ПРАКТИЧНОГО НАВЧАННЯ

Жижко О. А.

ДО ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ МАРГІНАЛІВ У ЛАТИНСЬКІЙ АМЕРИЦІ

Зданевич Л. В.

ПРОЯВИ МОВЛЕННЄВОЇ ПАСИВНОСТІ ДІТЕЙ 5-ГО РОКУ ЖИТТЯ ЯК ПОКАЗНИК КОМУНІКАТИВНОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ

Іонова О. М.

ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО СВІТОГЛЯДУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В СУЧАСНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ

Качур А. М.

ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Кашпур Т. О.

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА ДО ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Козак Л.В.

СТРУКТУРНО-КОМПОНЕНТНА МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Кульбашна Я.А.

CАМОСТІЙНА РОБОТА У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СТОМАТОЛОГІВ

Лавриненко О. В.

САМООСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ – ПРОВІДНИЙ ВИД НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОЇ ВЕЧІРНЬОЇ ШКОЛИ

Максимова Л. П.

МОДЕЛЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО – КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Назола О. В.

РОЛЬ УСНОГО КОРИГУВАЛЬНОГО ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Панченко А. Г.

ПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТІВ РАЙОННОГО УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Пащенко С. Ю., Мацкевич Ю. Р.

РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМОСТІ МОЛОДОГО ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Тригуб І. І.

СТАНОВЛЕННЯ СОЦІОЛОГІЇ ОСВІТИ ЯК ГАЛУЗІ НАУКОВОГО ЗНАННЯ

 

ПСИХОЛОГІЯ

 

Драговоз О. С.

ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Ковалевська А. О.

ПРОГРАМА ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ СТРАХІВ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ОБРАЗОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Коханова О. П. 

ПАРТНЕРСТВО ЯК ФАКТОР СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

Москальов М. В.

ВПЛИВ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ НА ВХОДЖЕННЯ ФАХІВЦІВ В ОСВІТНЮ ОРГАНІЗАЦІЮ

Помиткіна Л. В.

ОСОБЛИВОСТІ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ДО ПРИЙНЯТТЯ СТРАТЕГІЧНОГО ЖИТТЄВОГО РІШЕННЯ З ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ