2013 - Випуск 4

ЗМІСТ

ПЕДАГОГІКА

Батечко Н. Г. Сучасні підходи до формування змісту підготовки майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури

Волкова Н. І. Педагогічні умови підвищення ефективності професійної підготовки майбутніх фахівців економічного профілю

Галицька М. М. «Культура» та «Освіта»: взаємозумовленість понять

Главацька А. О. Критерії формування правової компетентності майбутнього викладача в процесі професійної підготовки

Дружененко Р. С. Особливості роботи студентів-філологів над лінгвістичним аналізом етнотексту: семантичний і прагматичний аспекти

Канафоцька Г. П., Нідзієва В. А. Складові та чинники формування організаційних цінностей

Кісельова О. Г. Методика навчання медичної термінології майбутніх лікарів

Клочко О. О. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до організації профілактики адиктивної поведінки дітей та молоді: результати експерименту

Козак Л. В. Організація самостійної роботи у підготовці майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології

Койчева Т. І. Особливості розвитку корпоративної культури викладачів педагогічного університету

Кульбашна Я. А. Застосування інноваційних педагогічних технологій для формування професійної компетентності майбутніх стоматологів

Лаврут О. О. Вивчення української літератури та історії в школах УРСР в перше повоєнне десятилітя

Лейко С. В. Поняття «компетенція» та «компетентність»: теоретичний аналіз

Литвин Л. В. Характеристика наукових досліджень з професійної підготовки вихователя дошкільного навчального закладу

Мосьпан Н. В. Вища освіта України в умовах розвитку ринкової економіки

Овчаренко Н. А. Напрями модернізації професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва

Олійник І. М. Обгрунтування структури готовності вчителя до формування навчально-пізнавальної компетентності молодших школярів

Прохорова О. В. Хмарні технології в науково-дослідній діяльності магістрів педагогічних університетів

Сергеєва О. С. Аналіз пріоритетних тенденцій розвитку освіти дорослих в освітній політиці Європейського Союзу

Фольварочний І. В. Інтернаціоналізація просвітницької діяльності у сфері освіти дорослих

Часова К. С. Гуманізація освіти в Україні: теоретичний аналіз  

Шахейд А. А. Формування у студентів мистецтвознавчих спеціальностей цінностей народного художнього мистецтва: результати дослідження

Шпагіна О. В. Специфіка дистанційної освіти у вищих навчальних закладах України

ПСИХОЛОГІЯ

Вознюк А. В. Тренінг «психологічні особливості управління педагогічними працівниками»: структура, зміст, основні інтерактивні техніки

Побірченко Н. А. Рефлексивне оцінювання розвитку професійного самоздійснення у студентів університету