2005 — N 2
Зміст

Андрейко О.І.
РЕФЛЕКСІЯ ЯК МЕХАНІЗМ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИКОНАВСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МУЗИКАНТА-ІНСТРУМЕНТАЛІСТА

Артемов В.Ю.
ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ТА МОДЕЛЬ СВІТУ ІНФОРМАЦІЙНОГО АНАЛІТИКА

Бессонова Т.І.
РОЛЬ І ЗАВДАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ДЛЯ ДІАГНОСТУВАННЯ СИТУАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ЗАНЕДБАНОСТІ ДИТИНСТВА

Болтівець С.І.
ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ОСВІТНЬОЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОСТІ

Бондарєва Л.І.
СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ ЕКОНОМІЧНОГО ФАХУ

Завальнюк А.Р.
РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ ХРИСТИЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ АВГУСТА ФРАНКЕ

Чапка М.
МАЛОВИВЧЕНІ ПРОБЛЕМИ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯМЕНЕДЖЕРА

Чаплак Я.В.
ОСОБИСТІСНИЙ ПІДХІД ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРИНЦИП У ПІДГОТОВЦІ ПСИХОЛОГІВ-ПРАКТИКІВ ДО КОНСУЛЬТАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Гудим В.І., Коваль М.С., Козяр М.М.
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ

Клопов Р.В.
ГЕНЕЗИС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Коваль Т.І.
ІНТЕГРАТИВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ-ЕКОНОМІСТІВ

Козак Л.В.
ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ЯК ОСНОВА ЦІЛІСНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ

Кристопчук Т.Є.
ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ НА ЗАНЯТТЯХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ) В АГРАРНОМУ КОЛЕДЖІ

Лізньова Н.Ю.
ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Павлов Ю.О.
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ БЕЗРОБІТНИХ В УМОВАХ РИНКУ

Седих К.В.
ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ СИСТЕМНОЇ СІМЕЙНОЇ ПСИХОТЕРАПІЇ В СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ТРЕНІНГАХ

Смілянець О.Г.
ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Сущенко Л.П.
ОПТИМІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Тархан Л.З., Сейдаметова З.Н.
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ – ОСНОВА ІНТЕГРАЛЬНИХ ЗНАНЬ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ

Тимошенко О.В.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ І УМІНЬ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ОЦІНЮВАННЯ