2004 — N 1
Зміст

ПЕДАГОГІКА
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ В УНІВЕРСИТЕТІ В КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ.
ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ЕКОНОМІСТА
ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ЕКОНОМІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
ДО ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЛІЦЕЇСТІВ.54
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ВИМОГИ ДО ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ-ЕКОНОМІСТІВ
ОБОВ’ЯЗКОВА ОСВІТА В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ
ПРИНЦИПИ ВІДБОРУ ЗМІСТУ МОДУЛІВ З ПЕДАГОГІКИ ДЛЯ ПЕДАГОГІЧНИХ КОЛЕДЖІВ.
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ДО ПРЕВЕНТИВНОГО ВИХОВАННЯ
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФРАНЦІЇ
ТЕХНОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЗА ДВОМА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ
ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТНОСТІ СТУДЕНТА В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ.
СУБ’ЄКТ-СУБ’ЄКТНА ПАРАДИГМА ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ СУТНОСТІ ЗРІЛОСТІ ОСОБИСТОСТІ.

ПСИХОЛОГІЯ
СИСТЕМА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО ЗАХИСТУ СОЦІАЛЬНО ЗАНЕДБАНИХ ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ
ПСИХОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ЗДАТНОСТІ ВИПУСКНИКІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЇ ВИХОВАННЯ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ.
ДІАГНОСТИКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО СТИЛЮ ОСОБИСТОСТІ У ПРОФКОНСУЛЬТАЦІЙНІЙ РОБОТІ
ОСОБЛИВОСТІ СТАВЛЕННЯ УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ДО ТВОРЧОСТІ.
ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ УПРАВЛІНСЬКОЇ ФУНКЦІЇ „КООРДИНАЦІЯ” В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ.
РЕФЛЕКСІЯ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ.