2009 — N3
Зміст

ПЕДАГОГІКА
Освіта для дорослих сучасної України
Підготовка керівників загальноосвітніх навчальних закладів в системі післядипломної освіти
Робота з батьками у системі методичної роботи зі створення здоровязбережувального середовища
Змістові аспекти формування андрагогічної компетентності майбутніх учителів
Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з перукарського мистецтва засобами комп’ютерного моделювання
Удосконалення презентаційних умінь фахівців з комп’ютерного еколого-економічного моніторингу
Вдосконалення комунікаційної діяльності викладача інформатики
Підготовка майбутніх фахівців до проектування професійної кар’єри
Результати експериментальної перевірки формування андрагогічної компетентності у студентів-гуманітаріїв
Особливості самоосвіти дорослих в освітній системі Франції
Безпека інформації як предмет андрагогічних досліджень
Підвищення кваліфікації фахівців перукарського мистецтва як умова професійного розвитку особистості
Борис Грінченко – батько просвіти та утвердження української мови
Розвиток ідей Вальдорфської педагогіки у вітчизняній педагогічній практиці
Особливості системи вищої освіти у Франції
Сучасні напрями та методи художнього моделювання зачіски
Формування творчого мислення дітей підліткового віку
Проблема підготовки кадрів для системи Міністерства промислової політики України
Навчання дорослих в Молдові
Неперервна освіта у професійному розвитку педагога загальноосвітньої школи
Визначення освітніх цінностей в навчанні дорослих
Професіографічні характеристики майбутнього менеджера туристичної індустрії
Вивчення місії родини як провідного чинника формування особистості у курсі «Історія педагогіки»
Творчий внесок Володимира Орловського у розвиток українського національного живопису
Особливості створення шкільних підручників з географії в країнах Західної Європи
В якому суспільстві жити – залежить від нас самих

ПСИХОЛОГІЯ
Роль сім’ї у формуванні морально-етичних почуттів дитини молодшого шкільного віку
Особливості психологічного впливу навчання в мережі Інтернет на працівників вищих навчальних закладів
Застосування активних психологічних методів для розвитку управлінських здібностей студентів в умовах навчального процесу економічного вищого учбового закладу
Аналіз сучасних досліджень впливу гендерних особливостей на копінг-поведінку