2009 — N2
Зміст

ПЕДАГОГІКА
Викладання психолого-педагогічних дисциплін у вищому навчальному закладі непедагогічного профілю і аналіз проблеми
Особливості викладання облікових дисциплін у вищому економічному навчальному закладі
Основні аспекти професійної діяльності майбутнього фахівця з фізичної реабілітації
Особливості професійної підготовки майбутніх аеронавігаційних спеціалістів
Професійна підготовка майбутніх фахівців-юристів у вищих юридичних навчальних закладах
Підготовка вчителів-філологів у Великій Британії до навчання дорослих
Мотиваційна роль педагогічної практики у студентів непрофільних вищих навчальних закладів, які отримують додатковий фах
Вплив інтегративних процесів на вивчення психолого-педагогічних дисциплін у вищих педагогічних навчальних закладах
Педагогічні технології професійно-педагогічної підготовки вчителів гуманітарного профілю у Мексиці
Освітні моделі Франції в культурологічному вимірі
Переваги комплексного використання навчальних посібників на паперових та електронних носіях інформації під час професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх фахівців
Формування художньо-творчих умінь фахівців швейного профілю у процесі професійної підготовки
Діагностика рівня сформованності професійної компетентності майбутнього спеціаліста
легкої промисловості
Проблема підвищення кваліфікації педагогічних працівників у педагогічній теорії з часів незалежності України
Метод формування і модель подання змісту технічних дисциплін для методик креативного навчання майбутніх інженерів
Викладач в системі дистанційного навчання
Розвиток освіти дорослих в Україні у 1920-х – 1930-х рр. ХХ століття
Сучасні тенденції використання інформаційних технологій у навчальному процесі вищої педагогічної школи
Особливості впровадження концепції «виховання характеру» в шкільну освіту США
Сучасний стан та якість інженерної освіти в Україні
Теоретичні засади фізичного виховання в умовах профільного навчання
Стратегічне планування в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом
Тренінг як метод формування умінь і навичок професійного спілкування менеджерів фармацевтичної галузі
Модель подолання психологічних бар’єрів у процесі організації навчально-пізнавальної діяльності майбутніх учителів
Пошук виховного ідеалу в українській педагогічній думці барокової доби (друга половина XVII – XVIII ст.)
Індивідуальний та диференційований підходи до професійної підготовки вчителя у педагогічній теорії

ПСИХОЛОГІЯ
Психологічні умови професійного становлення особистості учнів закладів профтехосвіти
Технологія розвитку професійної комунікативної компетентності майбутніх провізорів у процесі професійної підготовки