2008 — N 2
Зміст


ПЕДАГОГІКА
Формування емоційно-ціннісного ставлення до управлінської діяльності майбутніх менеджерів освіти
Діалогічний контекст національних архетипів у формуванні художньої культури майбутнього педагога
Блоково-модульна система навчання у позашкільній педагогіці
Формування моральних цінностей майбутніх учителів
Проблеми формування національно-культурного самоусвідомлення у студентської молоді
Підготовка педагогів професійно-технічних навчальних закладів в Україні: історичний аспект  
Фольклор у контексті інформаційно-семіотичної концепції культури: методологічний аспект
Організація самоосвітньої діяльності майбутніх учителів у процесі вивчення курсу „Педагогіка”  
Мистецькі традиції в музично- естетичному вихованні молодших школярів  
Реалізація принципу розвивального навчання в підготовці майбутніх учителів музики
Організація екологічної освіти у вищих навчальних закладах України
Проблеми підготовки майбутніх учителів музики до концертно-освітньої діяльності
Формування оцінно-рефлексивної самостійності студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання
Стандарт як відображення взаємозв’язку професійно- технічної освіти з соціально-економічною реальністю  
Розвиток творчих здібностей підлітків засобами народного мистецтва у позашкільних
виховних закладах
Актуалізація герменевтичного підходу в підготовці студентів музично-педагогічних факультетів  
Формування когнітивного стилю музиканта-виконавця в інтерпретаційному процесі
Формування ціннісного ставлення до природи у змісті екологічного виховання учнів загальноосвітніх шкіл  
Розвиток особистості дитини засобами художньо-естетичної освіти
Підготовка студентів аграрних спеціальностей до професійного спілкування в іншомовному середовищі
Теоретичні і методичні засади професійної підготовки вчителя музики в педагогічних університетах
Формування змісту дисципліни „Друга іноземна мова” у вищому економічному навчальному закладі
Формування ритмічно-мовно-рухових умінь дошкільників засобами українського дитячого музичного фольклору
Принципи та закономірності дослідження проблеми розвитку освіти дорослих в Україні
Інтеграційний підхід до вивчення математики і спеціальних дисциплін при підготовці техніків- програмістів у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації
Проблеми підготовки вчителя до педагогічної творчості в процесі організації самовиховання учнів-випускників загальноосвітньої школи
Українська народна творчість у формуванні індивідуального стилю професійної діяльності вчителя музики  
Професійна підготовка майбутніх учителів до міжкультурної взаємодії суб’єктів освітнього простору

ПСИХОЛОГІЯ
Теоретичний аналіз проблеми професійного самовизначення молоді  
Обгрунтування структурно-функціональної моделі творчої обдарованості студентів вищих технічних навчальних закладів