2008 — N 1

ЗМІСТ

ПЕДАГОГІКА

Аніщенко О.В.

Проблема наукової організації праці учнів у дисертаційних дослідженнях російських науковців (90-ті роки XX століття)

Берека В.Є.

Теоретичні засади формування змісту магістерської підготовки менеджерів освіти

Білобровко Т.І.

Сучасна лекція у вищих навчальних закладах в умовах впровадження вимог Болонської декларації

Вербицький В.В.

Система освіти в сучасному еколого-натуралістичному центрі : інноваційні підходи

Внукова О.М.

До проблеми підготовки педагогів професійно-технічних навчальних закладів в Україні

Журавська Н. С.

Підготовка викладачів професійно орієнтованих дисциплін у вищих навчальних закладах Італії, Німеччині, Великобританії

Кайдалова Л.Г.

Комунікативна складова професійної компетентності майбутніх фахівців фармацевтичної галузі

Карпюк Р.П.

Професійна підготовка майбутніх фахівців з адаптивної фізичної культури в Російській Федерації

Керекеша О.В.

Теоретичні засади організації самостійної роботи студентів вищих економічних навчальних закладів

Князська В.В.

Основні дефініції досліджених проблем професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі перукарського мистецтва

Лавріненко О. А.

Вплив західноєвропейських гуманістичних та реформаційних ідей XVI ст. - середини XVII ст. на педагогічну діяльність вітчизняного вчителя

Лещенко І. Т.

Подібне й відмінне в організації дистанційної освіти в Російській Федерації та Україні

Лук'янова Л.Б.

Проблеми екологічної освіти дорослих

Ніколаєнко Ю.О.

Модульна технологія підготовки студентів аграрних спеціальностей до професійного спілкування

Поясок Т.Б.

Навчально-методична база застосування інформаційних технологій в професійній підготовці майбутніх економістів

Радченко Т.А.

Особливості системи освіти Швейцарії

Сігаєва Л.Є.

Основні дефініції дослідження проблеми розвитку освіти дорослих в Україні

Соколова І.В.

Модель сучасного вчителя – філолога подвійної кваліфікації

Соловйова Л. Г.

До проблеми фізичного виховання студентської молоді у вищих технічних навчальних закладах

Старовойтенко Н. В.

Евристичні технології підготовки майбутніх керівників до управлінської діяльності

Чобітько М.Г.

Готовність педагога до організації особистісно орієтованого навчання учнів

Якса Н.В.

Розробка змісту професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів з міжкультурної взаємодії

Янчук Т. В.

Особливості проведення індивідуальних занять у вищій школі економічного профілю

ПСИХОЛОГІЯ

Ковальчук З.Я.

Психологічні причини злочинної діяльності дорослої людини

Ткачук Т. А.

Копінг-поведінка та методологічні підходи до її вивчення та вимірювання