2011 — N 1
Зміст

ПЕДАГОГІКА
Міжнародна діяльність Маріупольського державного університету: досвід упровадження інноваційної моделі
Магістерський рух в Україні: історико педагогічні виміри
Формування професійних програм з інклюзивної освіти в університетах Республіки Кіпр
Педагогізація навчального процесу як чинник професійної підготовки майбутнього вчителя
Організація профільного навчання іноземних мов у старшій школі : досвід моніторингового дослідження
Характеристика педагогічних досліджень проблеми полікультурної освіти в Республіці Польща
Модель формування рецептивної лексичної компетенції майбутніх учителів у процесі навчання німецької мови на базі англійської
Розвиток мовної освіти в Давній Греції
Підготовка педагогічних кадрів дошкільного профілю в освітньому просторі Маріупольського державного університету
Інформаційна культура як чинник успішної професійної діяльності викладача
Організаційно методичні умови удосконалення процесу усного мовлення студентів філологів у ВНЗ
Підготовка вчителів для національних грецьких шкіл в Україні у ХХ столітті: теоретичний аспект
Формування акмеологічної компетентності майбутнього викладача вищого навчального закладу в умовах магістратури: теоретичний аспект
Генеза поняття «бакалавр» у європейській системі вищої освіти
Маркетингова діяльність вищого навчального закладу
Професійна підготовка фахівців для системи дошкільної освіти в контексті європейської інтреграції

ПСИХОЛОГІЯ
Психологічна культура учасників освітнього процесу у вищому навчальному закладі
Ціннісні орієнтації студентів у процесі фахової підготовки у вищому навчальному закладі
Самоактуалізація і професійний вибір студентів у вищому навчальному закладі
Психологічні особливості вдосконалення мнемічних здібностей у майбутніх викладачів англійської мови дошкільної ланки освіти
Дослідження психологічних особливостей життєвих перспектив студентів з обмеженими функціональними можливостями