2012 - Випуск 1

Зміст

ПЕДАГОГІКА
СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ
НАПРЯМИ СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ГАЛУЗІ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
АНДРАГОГІЧНИЙ ПІДХІД У ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ МАРГІНАЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ
РОЗВИТОК КРЕАТИВНОСТІ МОЛОДІ В ПРОЦЕСІ ДІЯЛЬНОСТІ В ЄВРОКЛУБІ
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
СТРУКТУРА ГОТОВНОСТІ ВИКЛАДАЧА ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
ПРОЕКТИВНА СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
ПІДГОТОВКА ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ УСТАНОВ У ПРОФЕСІЙНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ НІМЕЧЧИНИ
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ЕТИЧНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН У МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ ПЕДАГОГІВ
РОЗВИТОК СТУПЕНЕВОЇ ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ
ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «МЕДІА ПЕДАГОГІКА» У РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ
ВІДПОЧИНОК ТА ОЗДОРОВЛЕННЯ ДІТЕЙ В УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛІТНІХ ДИТЯЧИХ ЗАКЛАДІВ
УДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ З ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ БАКАЛАВРІВ З ІНЖЕНЕРІЇ
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (НА ПРИКЛАДІ АНАЛІТИЧНОЇ ХІМІЇ)
ЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В ІСПАНІЇ: РЕГІОНАЛЬНІ І КОНФЕСІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ

ПСИХОЛОГІЯ
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СВІДОМОСТІ УПРАВЛІНЦЯ ЯК ЧИННИКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ
ПРОБЛЕМА ВИВЧЕННЯ МОТИВАЦІЇ У СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ
СЕНСОМОТОРНІ МЕХАНІЗМИ ЧУТТЄВОГО ПІЗНАННЯ В СТРУКТУРІ ІНДИВІДА