Наталія Ошуркевич
ORCID iD 0000-0001-5645-1925
молодший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії освітології, Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Тимошенка, 13-б, 04212 Київ, Україна,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2018.1-2.6572

 

СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧО-ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

У статті обґрунтовано актуальність екологічного виховання, проаналізовано особливості та визначено структурні компоненти формування природничо-екологічної компетентності дітей дошкільного віку, розкрито сутність поняття «природничо-екологічна компетентність дитини дошкільного віку» та можливість застосування сучасних педагогічних технологій у формуванні природничо-екологічної компетентності дошкільників.
Доведено, що для формування природничо-екологічної компетентності дітей дошкільного віку необхідно застосовувати традиційні та нетрадиційні педагогічні технології з метою здійснення систематичного та цілеспрямованого виховного впливу на дітей, використовуючи сучасні методи.

Коротко висвітлено досвід використання та головні тенденції розвитку педагогічних технологій для екологічного виховання дошкільнят що використовуються в Україні і світі.

Ключові слова: екологічне виховання; екологічні технології; компетентність; компетенція; педагогічні технології; природничо-екологічна компетентність дітей дошкільного віку.

Література

Бєлєнька Г. В. Науменко Т. С., Половіна О. В. Дошкільнятам про світ природи: методичний посібник для вихователів дітей дошкільного віку. Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013. 115с.

Вітвицька С. С. Термінологічна система педагогіки вищої школи – основа формування, поглиблення, збагачення педагогічних знань студентів магістратури. Професійна педагогічна освіта: становлення і розвиток педагогічного знання: монографія / за ред. проф. О. А. Дубасенюк. Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2014. С. 107–139.

Енциклопедія освіти / головний ред. В. Г. Кремень. Київ: Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

Кот Н. До питання про технології екологічного виховання дошкільників: загальний підхід. Вісник Інституту розвитку дитини. Серія: Філософія. Педагогіка. Психологія. Київ: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. Вип. 23. С. 96–100.

Павлюк С. Ю., Русан Л. С., Колосінська Г. І. Мандруємо екологічною стежиною: дослідницько-експериментальна діяльність дітей дошкільного віку в природі. Тернопіль: Мандрівець, 2014. 168 с.

Закон України «Про дошкільну освіту». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2628-14 (дата звернення: 04.05.2018).

Закон України «Про освіту». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page3. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 04.05.2018).

Hyun E. How is young children’s intellectual culture of perceiving nature different from adults’? Environmental Education Research. 2005. Vol. 11. № 2. P. 199–214. doi: https://doi.org/10.1080/1350462042000338360.

O’Brein L., Murray R. Forest School and its impacts on young children: Case studies in Britain. Urban Forestry & Urban Greening. 2007. Vol. 6. Issue 4. P. 249–265. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2007.03.006

Nature Preschools and Kindergartens at Record Numbers in the U.S.: Natural Start Alliance. North American Association for Environmental Education. Washington DC, 2017. November 17. URL: http://naturalstart.org/bright-ideas/nature-preschools-and-kindergartens-record-numbers-us.

Romaniak J. Leśne przedszkola – bez murów, z otwarciem na naturę. URL: https://dziecisawazne.pl/lesne-przedszkola-bez-murow-z-otwarciem-na-nature/ (дата звернення: 04.05.2018).

 

Повний текст: PDF (укр.)