Олександра Лисенко 
ORCID iD 0000-0001-9356-1306 
кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора Інституту післядипломної освіти, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, бульвар Т. Шевченка, 13, 01601 Київ, Україна,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2018.1-2.516

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ

ЯК ПЕРЕДУМОВА ЯКІСНОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ 

У статті визначено нормативний базис підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, зокрема у закладах вищої медичної освіти; окреслено досвід зарубіжних країн із підготовки фахівців з питань медичної освіти; представлено практику Національного медичного університету імені О. О. Богомольця щодо створення навчально-наукового центру неперервної професійної освіти як осередку реалізації програм післядипломної підготовки викладачів за принципом «рівний-рівному», а також запровадження дистанційного курсу довгострокового підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.

Ключові слова: дистанційне навчання,  медична освіта,  підвищення кваліфікації,  професійна компетентність.

Література

Гончарук Е. И., Зайко Н. Н., Бобрик И. И. 150 лет Киевскому медицинскому інституту. Київ: Здоров’я, 1991. 264 с.

Звєрєва І. Д. Соціальна педагогіка: мала енциклопедія. Київ: Центр учбової літератури, 2008. 336 с.

Інститут післядипломної освіти Національного медичного університету імені О. О. Богомольця. Офіційний веб-сайт. URL: http://ipo.nmu.ua/ (дата звернення: 05.04.2018).

Наказ Міністерства освіти і науки України від 03.05.1993 № 95 «Про затвердження Тимчасового положення про підвищення кваліфікації викладачів вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладів, інститутів удосконалення лікарів України». URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0047-93 (дата звернення: 05.04.2018).

Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.01.2013 № 48 «Про затвердження Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів». URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0488-13 (дата звернення: 05.04.2018).

Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 № 466 «Про затвердження Положення про дистанційне навчання». URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13 (дата звернення: 05.04.2018).

Цехмістер Я. В., Кучин Ю. Л., Лисенко О. Ю. Навчальний план та програма довгострокового підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів (108 академічних годин). Київ: НМУ ім. О. О. Богомольця, 2017. 37 с.

Foundation for Advancement of International Medical Education and Research. Official website. URL: https://www.faimer.org/resources/mastersmeded.html (дата звернення: 05.04.2018).

Harvard Medical School. Official website. URL: https://hms.harvard.edu/ (дата звернення: 05.04.2018).

Johns Hopkins University. Official website. URL: http://education.jhu.edu/ (дата звернення: 05.04.2018).

Tekian A., Harris I. Preparing health professions education leaders worldwide: A description of masters-level programs. Medical Teacher. 2012. Vol. 34 (1). P. 52–58. doi: 10.3109/0142159X.2011.599895.

University of Dundee. Official website. URL: https://www.dundee.ac.uk/ (дата звернення: 05.04.2018).


Повний текст: PDF (укр.)