Ольга Сташук
ORCID.org/0000-0001-7817-8739
викладач кафедри соціальної роботи, Комунальний вищий навчальний заклад «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія», вул. Наукове містечко, 59, 69000 Запоріжжя, Україна,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2018.1-2.168177

СОЦІАЛЬНИЙ ПРАКТИКУМ ЯК РЕАБІЛІТАЦІЙНА СКЛАДОВА ІНТЕГРАЦІЇ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В СОЦІАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 

У статті розглянуто соціальний практикум як форму організації реабілітаційного процесу, спрямованого на інтеграцію дитини дошкільного віку у соціальне середовище. Зазначено, що пріоритетною метою реабілітації дитини дошкільного віку з особливими потребами є розвиток її функціональної самостійності. Автором статті зроблено спробу визначити окремі умови ефективної реалізації завдань соціальних практикумів, серед яких визначено: залучення міждисциплінарної команди, координатором якої виступає соціальний педагог; розробка соціально-педагогічного компоненту індивідуальної програми реабілітації дитини; побудова діяльності за логікою поетапного формування дії. Розкрито зміст соціальних практикумів через аналіз типових труднощів соціального розвитку дитини дошкільного віку.

Ключові слова: інтеграція;  міждисциплінарна команда;  особливі потреби;  програма реабілітації;  соціальний практикум;  функціональна самостійність.

Література

Вступ до абілітації та реабілітації дітей з обмеженнями життєдіяльності: навчально-методичний посібник. / за наук. ред. А. Г. Шевцова. Київ: ГЕРБ, 2007. 288 с.

Деева Е. М. Применение современных интерактивных методов обучения в ВУЗе: практикум. Ульяновск: УлГТУ, 2015. 116 с.

Досвід США у процедурі встановлення інвалідності, розроблення програми реабілітації, та існування подібних комісій. Центр громадської адвокатури. 2009. URL: http://www.pilga.in.ua/node/6213 (дата звернення 15.10.2017).

Дяченко‐Богун М. Активні методи навчання у вищому навчальному закладі. Витоки педагогічної майстерності. 2014. Вип. 14. С. 74–79.

Нечипоренко В. В. Системний розвиток навчально-реабілітаційного центру як відкритої інноваційної соціально-освітньої інституції : монографія. Запоріжжя: Видавництво Хортицького національного навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру, 2013. 520 с.

Павелків Р. В. Дитяча психологія: навчальний посібник. Київ: Академвидав, 2008. 432 с.

Пальчевський С. С. Педагогіка: навчальний посібник. Київ: Каравела, 2008. 496 с.

Раннє втручання. Розвиток дитини і підтримки сім’ї. URL: http://rvua.com.ua/ (дата звернення: 1.10.2017).

Рогальська І. П. Теоретико-методичні засади соціалізації особистості у дошкільному дитинстві: дис. ...д-ра пед. наук: 13.00.05. Умань, 2009. 499 с.

Самарина Л. В. Применение международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья в службе раннего вмешательства. Дефектология: научно-методический журнал. 2005. № 1. С. 30–96.

Скрипник Т. Переваги командної роботи в процесі супроводу дитини з аутизмом в освітньому середовищі. Педагогічний процес: теорія і практика (серія: психологія). 2017. № 1 (56). С. 106–111.

Сташук О. О. Соціально-педагогічні аспекти організації ранньої соціальної реабілітації в зарубіжних країнах. Збірник наукових праць «Педагогічні науки». Херсон, 2017. Вип. LXXIX. Том 1. С. 216–224.

ЧайкаВ. М.Основи дидактики: навчальний посібник. Київ: Академвидав, 2011. 238 с.

Шапиро Я. Н. Руководство по оценке уровня развития детей от 1 года 2 месяцев до 3 лет 6 месяцев по русифицированной шкале RCDI-2000. Санкт-Петербург: Институт раннего вмешательства, 2000. 62 с.

Якушко Н. М. Форми організації навчання (історія та сучасність). Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «Засоби навчальної та науково-дослідної роботи». 2012. Вип. 38. С. 177–184.

Children’s Vision Rehabilitation Program. Robert C. Byrd Health Sciences Center. West Virginia University. URL: http://www.hsc.wvu.edu/Eye/Child-Vision-Rehab (дата зверення: 15.02.2017).

De Moor J. M. H., van Waesberghe B. T. M., Hosman J. B. L., Jaeken D., Miedema S. Early Intervention for Children with Developmental Disabilities: Manifesto of the Eurlyaid Working Party. International Journal of Rehabilitation Research. 1993. № 16. Р. 2331. 

Fthenakis W. E. Der Bayerische Bildungs und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur Einschulung. München, 2012. 520 р.

National rehabilitation center for children with disabilities. National Rehabilitation Center for Children with Disabilities. URL: http://www.ryouiku-net.com/introduction/english.html. (дата звернення: 15.02.2018).

Sawyer M. Connecting with Families to Facilitate and Enhance Involvement. Teaching exceptional children. 2014. Vol. 47. № 3. Р. 172–179. doi: https://doi.org/10.1177/0040059914558946. Повний текст: PDF (укр.)