Наталія Лещій
ORCID iD 0000-0002-8843-7156
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри дефектології та фізичної реабілітації, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»,
вул. Дюківська, 14, 65029 Одеса, Україна,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2018.1-2.16167

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ ЗІ СКЛАДНИМИ ПОРУШЕННЯМИ РОЗВИТКУ

У статті розкрито та проаналізовано методичні аспекти використання системного підходу в організації фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми зі складними порушеннями розвитку. Уточнено поняття «системний підхід», «педагогічна система» в сучасних теоретичних дослідженнях у галузі корекційної педагогіки та психології. Встановлено, що системний підхід до фізкультурно-оздоровчої роботи можна трактувати як: систему цінностей, пріоритетів власного здоров’я і здоров’я оточуючих; як спосіб діяльності із зміцнення, збереження, відновлення, формування та передавання фізичного, психічного, соціального та духовного здоров’я; сукупність світоглядних ідей на сутність, особливості, самоцінність здоров’я особистості; історичну цілісність, ставлення суспільства до здоров’я громадян; інтегральний чинник соціалізації особистості, культуротворчий процес формування, зміцнення, збереження, відновлення та передання фізичного, психічного, соціального та духовного здоров’я.

Ключові слова:  діти зі складними порушеннями розвитку;  навчально-реабілітаційний центр;  системний підхід;  фізкультурно-оздоровча робота.

Література

Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии. Москва: Педагогика, 1989. 190 с.

Гладких Н. В. Діагностика стану розвитку загальної та дрібної моторики у дітей молодшого шкільного віку з комплексними порушеннями опорно-рухового апарату, інтелекту та зору. Актуальні питання корекційної освіти. 2015. Вип. 6. Т. 2. С. 26–41.

Ковалев А. П. Педагогические системы: оценка текущего состояния и управление. Харьков: ХГУ, 1990. 114 с.

Ковальчук В. В., Моїсеєв Л. М. Основи наукових досліджень: навчальний посібник. Київ: Професіонал, 2007. 240 с.

Лодатко Є. О. Моделювання в педагогіці: точки відліку. URL: http://intellect invest.org.ua/pedagog_editions_e magazine_pedagogical_science_vypuski_n1_2010_st_2 (дата звернення: 29.04.2018).

Ломов Б. Ф. Системность в психологии: избранные психологические труды. Москва: МПСИ; Воронеж: НПО МОДСК, 2003. 290 с.

Малафіїк І. В. Системний підхід у теорії і практиці навчання: монографія. Рівне: РДГУ, 2004. 439 с.

Мамонтов Я. А. Педагогічна система як принцип науково-педагогічного дослідження. Шлях освіти. 1927. № 5. С. 131–135.

Миронова С. П. Корекційна психопедагогіка. Олігофренопедагогіка: підручник. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. 312 с.

Новиков А. М. Основания педагогики. Москва: ЭГВЕС, 2010. 208 с.

Сериков Г. Н. Педагогические системы обучения. Челябинск: Политехнический інститут, 1980. 126 с.

Философский энциклопедический словарь / гл. ред.: Л. Ф. Ильичев, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалев, В. Г. Ранов. Москва: Советская энциклопедия, 1983. 840 с.

Humphrey N., Lendrum A., Barlow A., Wigelsworth M., Squires G. Achievement for All: Improving psychosocial outcomes for students with special educational needs and disabilities. Research in Developmental Disabilities. 2013. Vol. 34 (4). Р. 1210–1225. doi:10.1016/j.ridd.2012.12.008.

 

 Повний текст: PDF (укр.)