Ірина Михновецька
ORCID iD 0000-0001-8835-728X
аспірант відділу освіти дітей з порушеннями інтелектуального розвитку, Інститут спеціальної педагогіки  Національної академії педагогічних наук України, вул. Максима Берлинського, 9, 04060 Київ, Україна,   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2018.1-2.153160

ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ СИНДРОМОМ ДАУНА В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ГРУПИ 

У статті обґрунтовано важливість соціального розвитку дошкільників із синдромом Дауна, розглянуто показники соціального розвитку дітей з інтелектуальною недостатністю за параметрами соціальної компетенції нормально розвиваючих дітей дошкільного віку (за А. Закрепіною), розширено уявлення про труднощі соціального розвитку у дітей дошкільного віку із синдромом Дауна, доведено важливість соціального розвитку в умовах інклюзивної групи з інтерпретацією на подальшу соціалізацію в суспільстві. Виявлено, що для позитивного динамічного розвитку дітей із синдромом Дауна необхідно врахувати вплив усіх факторів соціального розвитку.

Ключові слова: діти із синдромом Дауна;  інклюзія;  рівень соціального розвитку,  соціалізація.

Література

Бреслав Г. Э. Психологическая коррекция детской и подростковой агрессивности. Санкт-Петербург: Речь, 2006. 144 с

Закрепина А. В. Пути социального развития детей дошкольного возраста с умеренной умственной отсталостью: дис. … канд.пед.наук: 13.00.03. Москва, 2003. 153 с.

Кобыльченко В. В. Становление личности дошкольника в норме и при нарушениях зрения. Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, 2015. 540 с.

Guralnick M. J., Connor R. T., & Johnson L. C. Peer-related social competence of young children with Down syndrome. American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities. 2011. № 116. P. 48–64.doi: 10.1352/1944-7558-116.1.48.


Повний текст: PDF (укр.)