Ірина Середа
ORCID iD orcid.org/0000-0001-6771-4196
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри спеціальної освіти, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, вул. Нікольська, 24, 54030
Миколаїв, Україна,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2018.1-2.146152

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ КОРЕКЦІЙНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В КОНТЕКСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ

У статті висвітлюються психолого-педагогічні основи корекційно-виховної роботи в контексті технологічного підходу. Розглянуто основні напрями корекційно-педагогічного процесу та особливості корекційно-виховної роботи. Розкрито зміст та структуру корекційно-розвивальних педагогічних технологій. Проаналізовано особливості застосування корекційно-виховних технологій в умовах різних видів навчання відповідно проекту державного стандарту спеціальної освіти. Визначено критерії ефективності корекційної спрямованості виховання.

Ключові слова:  корекційно-виховна робота;  корекційно-розвивальна технологія;  корекційно-педагогічний процес;  корекційно-педагогічна технологія;  педагогічна технологія;  технологічний підхід.

Література

Бабак В., Лузік Е. Фундаментальна підготовка в сучасному університеті: традиції та перспективи. Вища освіта України. 2003. № 1. С. 78–83.

Киселёва М. В. Арт-терапия в работе с детьми. Санкт-Петербург: Речь, 2008. 160 с.

Нагорна О. Б. Особливості корекційно-виховної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами: навчально-методичний посібник. Рівне: НУВГП, 2012. 99 с.

Середа І. В. Підготовка магістрів корекційної освіти в контексті технологічного підходу. Психолого-педагогічні та технологічні основи диференційованої логодіагностики та логокорекції: монографія / Н. В. Савінова, Н. В. Стельмах, І. В. Середа та ін. Миколаїв: Іліон, 2017. C. 141–159.

Синев В. Н. Коррекционно-воспитательная направленность учебно-воспитательного процесса вспомогательной школы. Введение в историю олигофренопедагогики / Под. ред. А. И. Капустина. Донецк: ТОВ «Либідь», 1996. С. 10–20.

Хребтова Н. П.  Використання інноваційних корекційно-компенсаційних технологій у логопедичній роботі з дітьми. Імідж сучасного педагога: науково-практичний освітньо-популярний журнал. URL: http://marganets-dnz5.edukit.dp.ua (дата звернення: 12.11.2017).

Шульженко Д. І. Корекційно-педагогічні та психокорекційні тенденції реабілітаційного процесу дітей з порушеннями розвитку: світовий досвід та його застосування в Україні. URL: http://shodinki-autism.org/content/d-shulzhenko-problema-diagnostychnyh-doslidzhen (дата звернення: 12.11.17).

Kovalenko V. Programme of correction of emotional development disorders in mentally retarded primary school students taking one-on-one training. Science and Education. 2017. № 7. 11–15. URL: http://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/en/articles/2017-7-doc/2017-7-st2-en. doi: https://doi.org/10.24195/2414-4665-2017-7-2 (дата звернення: 12.11.2017).

 

Повний текст: PDF (укр.)