Василь Блажевич
ORCID iD: 0000-0002-4537-0502
аспірант кафедри теорії та методики музичного мистецтва, Інститут мистецтв, Київський університет імені Бориса Грінченка, бул. І. Шамо, 18/2, 02152 Київ, Україна,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2018.1-2.8892

ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВСЬКИХ УМІНЬ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ГРИ НА ГІТАРІ 

Стаття висвітлює основні нюанси специфіки формування виконавських умінь учнів-гітаристів 6-9 років. Беручи за основу дослідження попередників та поєднуючи сучасні реалії гітарного виконавського мистецтва, автором було здійснено спробу чітко окреслити найактуальніші питання специфіки формування виконавських умінь серед наймолодших учнів дитячих музичних шкіл. Окрема увага приділяється як широким поняттям (вік, постановка рук тощо), так і більш вузьким (гітарна нотація, координація рухів, техніка звуковидобування тощо).

Ключові слова: виконавські вміння;  виконавський апарат;  гітарне виконавство;  гітарна нотація;  координація рухів;  молодший шкільний вік;  табулатури;  учні ДМШ.

Література

Дункан Ч. Искусство игры на классической гитаре. Москва: Музыка, 1988. 113 с.

Михайленко М. П. Теоретичні основи формування виконавської майстерності гітариста: дис. …канд. мистетвознавства: 17.00.03. Київ, 2011. 245 с.

Самохина М. А. Формирование исполнительских умений и навыков учащихся детской музыкальной школы в классе гитары: дисс... канд. пед. наук : 13.00.02. Москва, 2005. 189 с.

Classic Guitar (2017). URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Classical_guitar (дата звернення: 28.03.2018).Повний текст: PDF (укр.)