Альона Бовт
ORCID iD 0000-0002-1896-4153
викладач кафедри германо-романської філології та перекладу, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, проспект Центральний, 59 а, 93406 Сєвєродонецьк, Україна,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2018.1-2.8287

 

ВПЛИВ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ
НА РОЗВИТОК МНОЖИННОГО ІНТЕЛЕКТУ

 У статті описується, яким чином художньо-естетичне виховання учнів впливає на розвиток кожного з дев’яти видів інтелекту (вербально-лінгвістичного, логіко-математичного, візуально-просторового, тілесно-кінестатичного, музично-ритмічного, міжособистісного, внутрішньоособистісного, натуралістичного та екзистенціального), визначених видатним американським психологом Говардом Гарднером. Наголошується на важливості навчання мистецтву та через мистецтво в процесі розвитку множинного інтелекту. Визначено складнощі, які можуть ставати на заваді розвитку певних видів інтелекту. Вказується на визначальну роль культури в процесі розвитку множинного інтелекту. Підкреслюється, що кожна дитина має здібності до високого рівня розвитку будь-якого виду інтелекту за сприятливих умов та мотивації.

Ключові слова:  здібності;  культура;  мистецтво;  множинний інтелект;  художньо-естетичне виховання.

Література

Ворон М., Найда Ю. Множинний інтелект: від теорії до практики. URL: http://ru.osvita.ua/school/method/1740/ (дата звернення: 22.10.2017).

Armstrong T. Multiple Intelligences in the Classroom. Alexandria, Virginia: Association for Supervision & Curriculum Development, 2009. 258 p.

Bryant C., Coffman L. The Arts in Education. Manitoba: Manitoba Education and Training, 2003. 13 p.

Gardner H. Frames of Mind: The theory of Multiple Intelligences. New York: Basic Books, 1983. 440 p.

Gardner H. The Happy Meeting of Multiple Intelligences and the Arts. URL: https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi17PfhrYTXAhUEOBoKHYxtBWoQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fhepg.org%2Fhel-home%2Fissues%2F15_6%2Fhelarticle%2Fthe-happy-meeting-of-multiple-intelligences-and-th&usg=AOvVaw3xJAMf5QDncnYue8oyqnnr (дата звернення: 22.10.2017).

Stanciua D. Applying the Multiple Intelligences Theory into Pedagogical Practice. Lessons from the Romanian Primary Education System. 2011. No. 11. P. 92–96. doi:10.1016/j.sbspro.2011.01.040

 

Повний текст: PDF (укр.)